Název projektu: MAP III v ORP Neratovice
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023080
Doba realizace: 1. 5. 2022 – 30. 11. 2023

Plán akcí v MAP III Neratovice

O připravovaných (ale i již konaných) akcích se dozvíte v našem Akčním plánu spolupráce pro rok 2023 po kliknutí na tlačítko níže:

Aktuality z MAP III Neratovice

Vloženo 24. 11. 2023

Hlasování Řídícího výboru MAP III v ORP Neratovice

Vloženo 7. 11. 2023

Setkání všech pracovních skupin – 7. 11. 2023 – ZŠ a MŠ Citadela o.p.s., Ke Kněžihorce 268, 250 72 Kojetice

Zápis ke stažení ve formátu PDF

Vloženo 10. 10. 2023

Setkání pracovní skupiny – PS Čtenářská gramotnost, 10.10. 2023, MŠ Písnička, OSN 1033, Neratovice

Zápis ke stažení ve formátu PDF

Vloženo 4. 10. 2023

Seznam místních lídrů:
Seznam lídrů v MAP III v ORP Neratovice ke stažení ve formátu PDF

Vloženo 2. 10. 2023

Setkání pracovní skupiny – PS Matematická gramotnost, 2.10. 2023,
Kostelec nad Labem, Náměstí Komenského 316

Zápis ze 15. setkání Pracovních skupin MAP III v ORP Neratovice ve formátu PDF

Vloženo 27. 9. 2023

Hlasování Řídícího výboru MAP III v ORP Neratovice

Schválené dokumenty:

Vloženo 19. 9. 2023

Setkání Pracovní skupiny Financování – 19. 9. 2023 – Základní škola Ing. M. Plesingera – Božinova, Školní 900, Neratovice

Vloženo 12. 9. 2023

Setkání všech pracovních skupin – 12. 9. 2023 v 15:00 – DDM Neratovice, Mládežnická 984, Neratovice

Zápis ze 13. setkání Pracovních skupin MAP III v ORP Neratovice ve formátu PDF

Vloženo 29. 6. 2023

V rámci spolupráce s KAP proběhly dva workshopy na téma Současné trendy ve vzdělávání
Termín realizace:
26. 6. 2023 – ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
28. 6. 2023 – ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem

Vloženo 29. 6. 2023

Setkání pracovních skupin – PS Rovné příležitosti, 15. 6. 2023, Kostelec nad Labem, Náměstí Komenského 316

Zápis

Vloženo 5. 6. 2023

Tisková zpráva – Náš region

Stáhnout

Vloženo 2. 6. 2023

Setkání pracovních skupin – PS Matematická gramotnost, 29. 5. 2023, Líbeznice, Na Zvonici 146

Zápis

Vloženo 29. 5. 2023

Tisková zpráva – Zpravodaj města Kostelec nad Labem

Stáhnout

Vloženo 12. 5. 2023

Setkání pracovních skupin – PS Financování, 10. 5. 2023, ZŠ Libiš, Školní 133, Libiš
Zápis

Vloženo 3. 5. 2023

Setkání pracovních skupin – PS Matematická gramotnost, 26. 4. 2023,
ZŠ T. Stolzové, Kostelec nad Labem, Komenského 288
Zápis

Setkání pracovních skupin – PS Čtenářská gramotnost, 25. 4. 2023, Knihovna Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství
Zápis

Vloženo 14. 4. 2023

Setkání pracovních skupin – 1. 4. 2023, Lázeňský dům Beethoven, Teplice
prezentace z workshopu

Setkání pracovních skupin – 31. 3. 2023, Lázeňský dům Beethoven, Teplice
zápis

Vloženo 30. 3. 2023

Jednání Řídícího výboru per rollam – od 27. 3. 2023 8:50 – do 29. 3. 2023 8:50 hod.

Vloženo 17. 3. 2023

Komunitní projednání dokumentu MAP III

8. 3. 2023 14:00 – 16:30 ZŠ a PŠ Neratovice, Byškovická
zápis

Vloženo 22. 2. 2023, aktualizováno 10. 3. 2023

Setkání pracovní skupiny pro Rovné příležitosti

8. 3. 2023 14:00 – 16:30 ZŠ a PŠ Neratovice, Byškovická
zápis

Vloženo 16. 2. 2023

Konzultační proces

Setkání s aktéry a veřejností proběhne dne 8. 3. 2023 v 16:30 v ZŠ a PŠ Neratovice, Byškovická

Návrh priorit rozvoje vzdělávání a stanovené cíle k jednotlivým prioritám ke stažení zde.

Připomínky možno zasílat do 8. 3. 2023 na adresu: asistentka@nadprahou.eu

Vloženo 9. 2. 2023

Setkání pracovních skupin – 1. 2. 2023 – 16:00 – ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem

Vloženo 18. 12. 2022

Setkání pracovních skupin – 12. 12. 2022 v 16:00 – Základní škola a Mateřská škola Kojetice, Moravcova 26, Kojetice
PS Čtenářská gramotnost a PS Matematická gramotnost:
zápis

Setkání pracovních skupin – 6. 12. 2022 v 16:00 – Základní škola a Mateřská škola Kojetice, Moravcova 26, Kojetice
PS Financování a PS Rovné příležitosti
zápis

Vloženo 8. 11. 2022

Vlastní dotazníkové šetření bylo rozesláno do škol a školských zařízení. Výsledky budou sloužit k aktualizaci analytické části Dokumentu MAP III v ORP Neratovice a budou využity v dalších fázích projektu.

Vloženo 3. 10. 2022

Setkání pracovních skupin – 20. 9. 2022 v 16:00 – Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900
PS čtenářská gramotnost a PS matematická gramotnost:

PS financování a PS rovné příležitosti

Vloženo 19. 9. 2022

Dne 15. 9. 2022 byl schválen dokument Strategický rámec MAP pro ORP Neratovice s tabulkou aktualizovaných investic do roku 2020 a tabulkou aktualizovaných investic pro období 2021 – 2027.

Vloženo 11. 8. 2022

Tisková zpráva

Vloženo 8. 8. 2022

Složení Řídícího výboru MAP III

OrganizaceZástupceJméno a příjmení
Středočeský kraj a KAPvedoucí projektu KAPIng. Zuzana Brajková
ITI Pražské metropolitní oblastimanager ITI PMOMgr. Kristina Hapková Kleinwächterová
Obecní úřad Nedomicezřizovatel – předseda ŘVIng. Jitka Štyksová
Městský úřad Neratovicevedoucí odboru školstvíMgr. Michaela Kučerová
DDM NeratoviceředitelkaBc. Markéta Rajchertová
ZUŠ Neratoviceředitel, učitelPhDr. Roman Novotný
MŠ Kulíšek s.r.o.jednatelka, učitelBc. Lenka Krobová
MŠ Libišředitelka, učitelMgr. Hana Švecová
Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratoviceučitel, zástupce ŠDMgr. František Štěrba
ZŠ Neratovice, 28. říjnarodičJaroslav Mikeš
MAS Nad Prahou o.p.s.zástupce realizátora projektu MAPBc. Iva Sieberová
Vloženo 29. 7. 2022

Řídící výbor v červenci 2022 schválil per rollam komunikační plán a organizační strukturu projektu

Vloženo 7. 6. 2022

Setkání pracovních skupin – 26. 5. 2022 v 16:00 v zasedací místnosti MÚ Neratovice

Jednání řídícího výboru MAP v ORP Neratovice – 26. 5. 2022 v 17:30 v zasedací místnosti MÚ Neratovice

Vloženo 11. 5. 2022

Setkání pracovních skupin – 26. 5. 2022 v 16:00 v zasedací místnosti MÚ Neratovice
Setkání řídícího výboru MAP v ORP Neratovice – 26. 5. 2022 v 17:30 v zasedací místnosti MÚ Neratovice

Vloženo 11. 5. 2022

V projektu budou realizovány tyto aktivity:

A1 – Rozvoj a aktualizace MAP

 1. Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
 2. Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
 3. Pracovní skupina pro financování
 4. Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 5. Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 6. Místní akční plánování
 7. Spolupráce s KAP
 8. Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území

A2 – Evaluace procesu místního akčního plánování

Realizační tým

1. Hlavní manažer projektu
Je zodpovědný za celkové řízení projektu a je hlavní kontaktní osobou pro komunikaci s ŘO OP VVV. Pozici hlavního manažera projektu bude vykonávat Ing. Iva Cucová, MBA (+420 602 221 544, reditel@nadprahou.eu).

2. Koordinátor projektu
Je zodpovědný za koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů a zajištění efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu. Pozici koordinátora projektu bude vykonávat Bc. Iva Sieberová (+420 608 847 675, sablony@nadprahou.eu).

3. Asistent projektu
Je zodpovědný za věcnou správnost administrativy projektu. Pozici asistenta týmu bude vykonávat Kateřina Nováková (+420 608 750 224, asistentka@nadprahou.eu).

4. Finanční manažer
Je zodpovědný za finanční správnost projektu a platby. Pozici finančního manažera bude vykonávat Alena Vlčková.

5. Odborný tým

 • Pracovní skupina pro financování
 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Vloženo 16. 11. 2021

V úterý 16. 11. 2021 se v Neratovicích uskutečnilo společné jednání se zástupci mateřských a základních škol a jejich zřizovateli, které položilo základ Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice III, který naváže na MAP I z období 2015 – 2017.