V pátek 24.4. 2020 ŘO OPZ vydal druhou verzi Informací pro příjemce OPZ.

Realizace aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu v ČR je tak od 24. 4. 2020 do 31. 5. 2020 účinná.

Více v odkazech:

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr-ii-/

https://www.esfcr.cz/documents/21802/797760/Realizace+aktivit+a+zp%C5%AFsobilost+v%C3%BDdaj%C5%AF+OPZ+v+dob%C4%9B+nouzov%C3%A9ho+stavu+v+%C4%8CR/

Na webu ŘO OPZ byla aktualizována obecná část pravidel pro žadatele a příjemce, formuláře k veřejné podpoře/podpoře de minimis a vzory právních aktů. Verze jsou platné od 1. 5. 2020.

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/aktualizace-pravidel-a-formularu-opz/normal

Aktuální výzvy

Výzva č. 7 Sociální a komunitní služby na dosah

Pozvánka na seminář pro žadatele

Schválení výzvy

Avízo

Uzavřené výzvy

Archiv 6. Výzvy Prostor pro rodinu, zájmy i práci

Pozvánka na seminář pro žadatele

Schválení výzvy

Avízo

Archiv 5. Výzvy Podpora sociální ekonomiky

Pozvánka na seminář pro žadatele

Schválení výzvy

Avízo

Potřebujete poradit se sociálním podnikáním?

Archiv 4. Výzvy Sociální a komunitní služby na dosah

Pozvánka na seminář 2. pro žadatele

U výzvy MAS Nad Prahou o.p.s. Sociální a komunitní služby na dosah 837/03_16_047/CLLD_16_02_003 došlo k prodloužení data příjmů žádostí o podporu do 18.06.2019. Více zde.

Pozvánka na seminář 1. pro žadatele

Schválení výzvy

Avizo

Archiv 3. výzvy Podpora sociální ekonomiky

Pozvánka na seminář pro žadatele

Schválení výzvy

Avízo

Archiv 2. výzvy Prostor pro rodinu, zájmy i práci

Pozvánka na seminář pro příjemce

Pozvánka na seminář pro žadatele

Schválení výzvy

Avízo

Archiv 1. Výzvy Sociální a komunitní služby na dosah

Pozvánka na seminář pro příjemce

Náhradní termín semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele

Schválení výzvy

Avízo