Archív ukončených výzev

Výzva č. 8

Výzva č. 7

Výzva č. 6

Výzva č. 5

Výzva č. 4

Výzva č. 3 – 20.4.-12.6.2020

Pravidla SZIF pro žadatele o dotaci

Pravidla pro operaci 19.2.1

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU PODPISU DOHODY NA RO SZIF

Pro potřeby stanovení bodového hodnocení v preferenčním kritériu č. 2 – Délka realizace projektu v rámci Fichí 10 a 11 uvádíme předpokládaný termín podpisu Dohody na RO SZIF v případě:

  • cenového marketingu do 500 tis. Kč bez DPH = 28.2.2021
  • cenového marketingu nad 500 tis. Kč bez DPH nebo výběrového/zadávacího řízení = 30.4.2021

Výzva č. 2 – leden 2019

Výzva č. 1 – duben 2018