Ředitelkou MAS Nad Prahou o.p.s. je od roku 2023 Ing. Jana Hoňková

  1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
  2. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává Správní rada.
  3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

(z Rozhodnutí zakladatelů o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou z 9. 12. 2019)