(zveřejněno 26. 4. 2020)

(zveřejněno 14. 4. 2020)

(zveřejněno 1. 4. 2020)

(zveřejněno 27. 3. 2020)

Dovolujeme si vás informovat, že 6. Výzva MAS Nad Prahou – IROP – Formální i zájmové vzdělávání po celý život byla prodloužena do 31. května 2020. Zároveň byla navýšena alokace výzvy na 25 001 870 Kč.

Dovolujeme si vás informovat, že 6. Výzva MAS Nad Prahou – IROP – Formální i zájmové vzdělávání po celý život byla prodloužena do 31. března 2020. Zároveň projednáváme s ŘO IROP navýšení alokace na 25 mil. Kč.

Prezentace pro žadatele v 6. Výzvě MAS Nad Prahou – IROP – formální i zájmové vzdělávání po celý život.

Ve středu 15. ledna 2020 se uskuteční seminář pro potenciální žadatele o podporu v rámci 6. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální a zájmové vzdělávání po celý život

Prezentace pro žadatele ve Výzvě č. 4 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami.

Ve čtvrtek 8. srpna 2019 se uskuteční seminář pro potenciální žadatele o podporu v rámci 4. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami.

Dne 25. července 2019 bude vyhlášena 4. Výzva MAS Nad Prahou – IROP – Na kole do zaměstnání, škol a za službami.

Prezentace ze semináře pro žadatele ve Výzvě č. 3 MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí.

Ve čtvtek 11. 7. 2019 proběhne pro potenciální žadatele o podporu v rámci Výzvy č. 3 MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí seminář.

Prezentace ze seminářů 29. 1. 2019 – Výzva č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzva č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život

V úterý 29. 1. 2019 proběhnou pro potenciální žadatele o podporu v rámci Výzvy č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvy č 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život semináře.

V pátek 14. 12. 2018 budou vyhlášeny Výzva č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzva č 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život.