Projekt Místní akční plán rozvoje ve vzdělávání (dále jen MAP) byl realizován v rámci území MAS nad Prahou s územním dopadem v těchto 3 lokalitách:

Úkolem projektu bylo vytvořit regionální koncepci a organizační strukturu vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí. Byly ustanoveny základní místního akčního plánování: řídící výbor, složený se zástupců významných regionálních aktérů a pracovních skupin, které představovaly hlavní odborné platformy pro diskusi nad jednotlivými okruhy MAPu.

Organizační struktura MAP pro jednotlivá ORP se skládá z několika úrovní:

Partnerství

  • široká platforma spolupracujících subjektů.

Řídící výbor

  • je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.
  • má schválený schválen Status a Jednací řád
  • skládá se z předsedy, místopředsedy a členů

Pracovní skupiny (dále jen PS)

  • tým pracovníků složený z vedoucího pracovní skupiny, specialisty a odborných ředitelů, kteří se věnují určenému tématu/tématům vzdělávání
  • každá PS se skládá z garanta PS a metodiků PS