MAP IV v ORP Neratovice

Byla podána žádost a čekáme na její posouzení.

Předpokládaná doba realizace od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025