Název projektu: MAP IV v ORP Neratovice
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008464
Doba realizace: od 1. 5. 2024 do 31. 12. 2025

Implementace Akčních plánů
Akční plány spolupráce 2024

AKTUALITY

18. 6. 2024 v 17:00 Setkání ŘV


20.5. 2024 v 15:00 Setkání členů PS

Zápisy:

PS pro financování ke stažení ve formátu PDF

PS pro podporu moderních didaktických forem ke stažení ve formátu PDF

PS pro rovné příležitosti ke stažení ve formátu PDF

Prezentace z jednání PS – ke stažení ve formátu pdf

Implementační aktivity – rozpis – ke stažení ve formátu PDF

2. 5. 2024 Tisková zprávaKe stažení ve formátu PDF

PROJEKT
MAP IV v ORP NERATOVICE

je spolufinancován Evropskou unií

Projekt podporuje spolupráci zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání v ORP Neratovice a implementaci konkrétních intervencí MAP.