1. Shromáždění starostů je profesním shromážděním statutárních zástupců obcí, městysů a měst z území působnosti Místní akční skupiny.
  2. Shromáždění starostů rozhoduje nadpoloviční většinou všech zástupců obcí, městysů a měst.
  3. Shromáždění starostů volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří se tímto stávají zodpovědnými politiky pro realizaci udržitelného rozvoje regionu.
  4. Předseda shromáždění starostů je navržen do Správní rady Společnosti.
  5. Místopředseda shromáždění starostů je navržen do Dozorčí rady Společnosti.

Úkolem Shromáždění starostů je:

  • vykonávat veřejnou kontrolu činnosti Místní akční skupiny,
  • zajistit profesní setkávání starostů a jejich vzdělávání,
  • definovat priority veřejné správy v regionu,
  • definovat podporu aktivit Místní akční skupiny ze strany veřejné správy.

(z Rozhodnutí zakladatelů o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou z 26. 10. 2015)

Shromáždění starostů je tvořeno statutárními zástupci všech obcí, které tvoří území MAS Nad Prahou:
Bašť, Bořanovice, Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín

2017
Zasedání shromáždění starostů

2016

2015

2014

2013