Místní akční skupina Nad Prahou o.p.s. vyhlašuje 8. VÝZVU Programu Rozvoje Venkova v souladu s aktualizovaným programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství .

Více podrobností, formuláře a termíny naleznete přímo na stránce Výzvy č. 8 – Programu Rozvoje Venkova