8. Výzva MAS Nad Prahou – IROP

 • Vybraný projekt v 8. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami (výběr potvrdil Programový výbor per rollam ve dnech 24. – 27. 1. 2022.
 • O hodnocení hlasovala Výběrová komise per rollam ve dnech 17. – 17. 1. 2022 – protokol
 • Žádost byla hodnocena Hodnotící komisí dne 13. 1. 2022 – zápis.
 • Podaná žádost
 • 8. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí – kontrolní list FNaP , kontrolní list věcného hodnocení
 • Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 8. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami schválil Programový výbor per rollam ve dnech 29. 11. – 2. 12. 2021 – protokol.
 • 8. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP- Na kole do zaměstnání, škol a za službami včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 3. – 6. 11. 2021 – protokol.

7. Výzva MAS Nad Prahou – IROP

 • Vybrané projekty 7. Výzvy MAS nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí.
 • Z důvodu chybného hodnocení kritéria věcného hodnocení proběhlo přehodnocení všech žádostí na základě Záznamu k realizaci MAS. Výběrová komise projekty v hlasování per rollam ve dnech 10. – 13. 11. 2020 ohodnotila a určitě pořadí – protokol.
 • Vybrané projekty v 7. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí.
 • Navýšení alokace na 26 245 111,58 Kč schválil Programový výbor per rollam ve dnech 26. – 29. 6. 2020 – protokol.
 • Žádosti byly hodnoceny Výběrovou komisí dne 18. 6. 2020 – zápis.
 • Přehled podaných žádostí
 • 7. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí – kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 • Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 7. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí schválil Programový výbor per rollam ve dnech 19. – 22. 5. 2020 – protokol.
 • 7. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkání a řešení krizí včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 28. – 31. 3. 2020 – protokol.

6. Výzva MAS Nad Prahou – IROP

 • Vybrané projekty v 6. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami.
 • Žádosti byly hodnoceny Výběrovou komisí dne 18. 6. 2020 – zápis.
 • Přehled podaných žádostí
 • 6. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život – kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 • Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 6. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život schválil Programový výbor per rollam ve dnech 28.2. – 31. 3. 2020 – protokol.
 • Změny 6. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život schválil Programový výbor per rollam ve dnech 24. – 27. 3. 2020 – protokol. Jedná se o prodloužení výzvy do 31. 5. 2020 a navýšení alokace na 25 001 870 Kč.
 • Prodloužení 6. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život do 31. 3. 2020 schválil Programový výbor per rollam ve dnech 16. – 19. 1. 2020 – protokol.
 • 6. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor na svém jednání 13. 11. 2019 – zápis. Přílohu č. 2 Výzvy (kritéria věcného hodnocení) po připomínkách ŘO IROP schválil Programový výbor per rollam ve dnech 26. – 29. 11. 2019 – protokol.

5. Výzva MAS Nad Prahou – IROP

 • Do 5. Výzvy MAS Nad Prahou nebyla podána žádná žádost.
 • 5. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Investice do sociální ekonomiky včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 4. – 7. 10. 2019 – protokol.

4. Výzva MAS Nad Prahou – IROP

 • Vybrané projekty ve 4. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami.
 • Z důvodu chybného hodnocení kritéria věcného hodnocení proběhlo přehodnocení na základě Záznamu k realizaci MAS. Výběrová komise projekty v hlasování per rollam ve dnech 14. – 17. 1. 2022 ohodnotila a určila pořadí – protokol.
 • Alokace 4. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami byla rozhodnutím Programového výboru 13. 11. 2019 navýšena – zápis.
 • Žádosti byly hodnoceny Výběrovou komisí dne 7. 11. 2019 – zápis.
 • Do 4. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami bylo podáno 7 žádostí.
 • 4. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 • Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení Výzvy č. 4 MAS Nad Prahou-IROP-Na Kole do zaměstnání, škol a za službami schválil Programový výbor per rollam ve dnech 15. – 18. 9 .2019 – protokol.
 • 4. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 1. – 4. 7. 2019 – protokol.

3. Výzva MAS Nad Prahou – IROP

 • Do 3. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí nebyla podána žádná žádost.
 • 3. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 • Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 3. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí schválil Programový výbor per rollam ve dnech 1. – 4. 7. 2019 – protokol.
 • 3. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Místa pro setkávání a řešení krizí včetně kritérií formállních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 7. – 10. 5. 2019 – protokol.

1. a 2. Výzva MAS Nad Prahou – IROP

 • Vybrané projekty v 1. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a 2. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život
 • Do 1. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami byla podána 1 žádost.
 • Do 2. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život byly podány 2 žádosti.
  Hodnocení projektů se uskutečnilo 29. 4. 2019 – zápis
 • 1. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
  2. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 • Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 1. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP_Na Kole do zaměstnání, škol a za službami a 2. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život schválil Programový výbor per rollam ve dnech 13. – 16. 2. 2019 – protokol.
 • 1. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a 2. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 30. 11. až 3. 12. 2018 – protokol.

Interní postupy MAS pro IROP