Vloženo 26. 8. 2021
Seznam vybraných a nevybraných žádostí
Protokol o hlasování Programového výboru MAS Nad Prahou
Zápis z výběrové komise MAS Nad Prahou

Vloženo 16. 6. 2021
Seznam přijatých žádostí

Vloženo 17. 4. 2021
Pozvánka na seminář pro žadatele

Výzva č. 5 PRV 26. 4. – 11. 6. 2020

Příloha č. 1 – Fiche 10 – Podpora nezemědělských činností
Příloha č. 2 – Fiche 11 – Rozvoj zemědělského podnikání
Příloha č. 3 – Fiche 13 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Příloha č. 4 – Postup administrace projektů PRV MAS Nad Prahou
Příloha č. 5 – Etický kodex
Souhlas s vyhlášením výzvy č. 5 PRV

Pravidla SZIF pro žadatele o dotaci

Pravidla pro operaci 19.2.1
Pravidla pro místní akční skupinu
Postupy a informace pro podání žádosti o dotaci
Pravidla k veřejným zakázkám
Registr skutečných majitelů: https://issm.justice.cz/

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU PODPISU DOHODY NA RO SZIF

Pro potřeby stanovení bodového hodnocení v preferenčním kritériu č. 2 – Délka realizace projektu v rámci Fichí 10 a 11 uvádíme předpokládaný termín podpisu Dohody na RO SZIF v případě:

  • cenového marketingu do 500 tis. Kč bez DPH = 28. 2. 2022
  • cenového marketingu nad 500 tis. Kč bez DPH nebo výběrového/zadávacího řízení = 30. 4. 2022