Aktuální výzvy


Archiv uzavřených výzev

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU PODPISU DOHODY NA RO SZIF

Pro potřeby stanovení bodového hodnocení v preferenčním kritériu č. 2 – Délka realizace projektu v rámci Fichí 10 a 11 uvádíme předpokládaný termín podpisu Dohody na RO SZIF v případě:

  • cenového marketingu do 500 tis. Kč bez DPH = 28.2.2021
  • cenového marketingu nad 500 tis. Kč bez DPH nebo výběrového/zadávacího řízení = 30.4.2021