Jednací řád

2018

Zasedání 19. 6. 2018

2017
Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2017

Zasedání 19. 12. 2017

Zasedání 29. 6. 2017

2016

Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2016

Zasedání 17. 12 2016
Zpráva o kontrole projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou

Zasedání 28. 4. 2016

2015

Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2015

Zasedání 2. 12. 2015

Zasedání 29. 6. 2015

2014
Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2014

Zasedání 23. 10. 2014 (zápis)

Zasedání 24. 7. 2014 (zápis)

Zasedání 29. 4. 2014 (zápis)

Zasedání 6. 2. 2014 (zápis)

2013

Valná hromada 27. 11. 2013 odvolala členy dozorčí rady MAS Nad Prahou Jasmínu Pekařovou a Bc. Zdeňka Nováka a zvolila nové členy Mgr. Ivetu Kameníkovou a Ing. Aleše Kocourka. Dozorčí rada pracuje ve složení: Mgr. Jan Havlíček (předseda), Mgr. Iveta Kameníková, Ing. Aleš Kocourek, Ing. Jiří Studnička, Tomáš Svoboda a Ing. Vladimíra Sýkorová (členové).

Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2013

Zasedání DR 6. 11. 2013 (zápis)

Zasedání DR 2. 9. 2013 (zápis)

Zasedání DR 4. 4. 2013 (zápis)

Valná hromada 21. 3. 2013 odvolala členy dozorčí rady MAS Nad Prahou Mgr. Jana Havlíčka, Ing. Veroniku Vrecionovou, Martinu Podlipnou, DiS., Petra Lance, MUDr. Miroslava Zlámala a Mgr. Františka Závorku a zvolila nové členy dozorčí rady MAS Nad Prahou. Dozorčí rada pracuje ve složení: Mgr. Jan Havlíček, Bc. Zdeněk Novák, Jasmína Pekařová, Ing. Jiří Studnička, Tomáš Svoboda a Ing. Vladimíra Sýkorová.

Zasedání DR 1. 2. 2013