Vloženo 30. 8. 2023
Protokol o hlasování Programového výboru
Seznam vybraných a nevybraných žádostí
Zápis z jednání Hodnotící komise
Zápis z jednání Výběrové komise

Vloženo 4. 7. 2023
Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Vloženo 27.4.2023
Výzva č. 8 PRV 5.5.2023 – 29.6.2023
Pozvánka na seminář pro žadatele

Přílohy Výzvy č. 8
Pravidla SZIF pro žadatele o dotaci
INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU PODPISU DOHODY NA RO SZIF

Pro potřeby stanovení bodového hodnocení v preferenčním kritériu č. 2 – Délka realizace projektu v rámci Fichí 10 a 11 uvádíme předpokládaný termín podpisu Dohody na RO SZIF v případě:

  • cenového marketingu do 500 tis. Kč bez DPH = 28.2.2024
  • cenového marketingu nad 500 tis. Kč bez DPH nebo výběrového/zadávacího řízení = 30.4.2024