Výzva č. 1: MAS Nad Prahou o.p.s. – IROP – DOPRAVA I – 2023

Text výzvy č. 1

Seminář pro žadatele:
Dne 9. 11. 2023 od 9 hod. do cca 11:30 hod., zasedací místnost OU Líbeznice. Přihlášky na seminář prosím zasílejte na irop@naprahou.eu
Pozvánka na seminář pro žadatele IROP a OP TAK (PDF)

Kontrolní listy pro výzvu č. 1 MAS Na Prahou o.p.s.

Další užitečné odkazy a dokumenty: