Výzva č. 2: MAS Nad Prahou o.p.s. – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  – 2024

Text výzvy č. 2

Kontrolní listy pro výzvu č. 2 MAS Na Prahou o.p.s.

Další užitečné odkazy a dokumenty:

Seminář pro žadatele:

Dne 5. 3. 2024 od 9 hod. do cca 11:00 hod., zasedací místnost OU Líbeznice. Přihlášky na seminář prosím zasílejte na irop@naprahou.eu


Výzva č. 3: MAS Nad Prahou o.p.s. – IROP – CESTOVNÍ RUCH  – 2024

Text výzvy č. 3

Kontrolní listy pro výzvu č. 3 MAS Na Prahou o.p.s.

Další užitečné odkazy a dokumenty:

Seminář pro žadatele:

Dne 5. 3. 2024 od 9 hod. do cca 11:00 hod., zasedací místnost OU Líbeznice. Přihlášky na irop@naprahou.eu