Integrovaný regionální operační program (IROP) je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029.

IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).  Odbor řízení operačních programů MMR vykonává funkci Řídicí orgán IROP a vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné předložit projekt, vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácí je.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky poskytuje poradenství a provádí hodnocení projektů IROP a jejich výběr ke schválení. 

Další využitelné informační zdroje:

Souhrn všech informací je na webu ŘO IROP. Naleznete zde vypsané výzvy, obecná i specifická pravidla, aktuality aj.

ŘO IROPhttps://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Další informační zdroj: 

Centrum pro regionální rozvoj (CRR)https://www.crr.cz/