Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ I.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ II.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Informace – výzva na Šablony III

V programovém období 2014-2020 bude naše místní akční skupina vykonávat tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činnosti MAS bude:

  • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
  • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP ve spolupráci s OP VVV. Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné MAS. Místní akční skupiny, které realizují animaci škol a školských zařízení, osloví všechny mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace. S první Zprávou o realizaci (ZoR) projektu MAS odevzdá seznam MŠ a ZŠ, které projevily zájem animaci využívat. Každý rok musí tuto akci opakovat u neaktivních MŠ a ZŠ je přílohou ZoR.

V případě zájmu o bezplatnou pomoc s animací šablon se můžete obrátit na naše zaměstnance:

Bc. Iva Sieberová
tel.: 608 847 675
mail: sablony@nadprahou.eu

V území MAS Nad Prahou se jedná o tyto mateřské a základní školy s RED IZO:

MŠ Bašť, okres Praha-východ, Bašť 142, 250 65 Líbeznice
ZŠ a MŠ Hovorčovice, Revoluční 903, 250 64 Hovorčovice
MŠ Beruška – Ladybird s r.o., Revoluční 14, 250 64 Hovorčovice
ZŠ a MŠ Husinec-Řež, Ke škole 17, 250 68 Řež
ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ, Klecany 375, 250 67 Klecany
Základní škola a mateřská škola Liška Bystrouška, s r.o., Zdibsko 163, 250 67 Klecany
MŠ Klíčany, Ke školce 39, 250 69 Klíčany
MŠ Líbeznice, okres Praha-východ, Měšická 318, 250 65 Líbeznice
ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice
MŠ Máslovice, Pražská 103, 250 69 Vodochody
MŠ Měšice, okres Praha-východ, Nosticova 17, 250 64 Měšice
MŠ Mratín, okres Praha-východ, U školky 26, 250 63 Mratín
MŠ Nová Ves, Praha – východ, Nad Hřištěm 200, 250 63 Nová Ves
MŠ Odolena Voda, okres Praha-východ, Komenského 307, 250 70 Odolena Voda
ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200, 250 70 Odolena Voda
ZŠ a MŠ Panenské Břežany, okres Praha-východ, Hlavní 63, 250 70 Odolena Voda
MŠ Předboj, Hlavní 300, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy
ZŠ a MŠ Zdiby, okres Praha-východ, U školy č. 48, 250 66 Zdiby
MŠ Zlonín, Zlonín 8, 250 64, Zlonín
MŠ Čakovičky, Čakovičky 32
ZŠ a MŠ Chlumín, Chlumín 8
ZŠ a MŠ Kojetice, Moravcova 26, Kojetice
MŠ Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 274, Kostelec n. L.
MŠ Kulíšek s.r.o., Brandýská 477, Kostelec n. L.
ZŠ T. Stolzové, Nám. Komenského 288, Kostelec n. L.
Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, Neratovice
ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova, Školní 900, Neratovice
ZŠ Neratovice, 28. října 1157, Neratovice
Základní škola a Praktická škola Neratovice, Byškovická 85, Neratovice
Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, Neratovice
Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o., U Továrny 1, 25066 Zdiby
MŠ Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice
MŠ Libiš, Školní 192, 277 11 Libiš