Jednotný vizuální styl je důležitým komunikačním nástrojem, kterým lze aktivně ovlivňovat svoji identitu i image.

Profesionálně zpracovaná značka a jednotný vizuální styl komunikují základní hodnoty společnosti, jsou ukazatelem její integrity, demonstrují její stabilitu i ambice a celkově posilují její důvěryhodnost u odborné i široké veřejnosti. Právě unikátnost značky a dlouhodobá systematická práce s ní napomáhají ke snadnější identifikaci společnosti mezi dalšími subjekty.

základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, barevnost, písmo a doplňkové grafické prvky. Tyto prvky a systém jejich použití jsou kodifikovány v grafickém manuálu. Grafický manuál je souborem závazných pravidel, rozkresů a příkladů, jak postupovat při aplikaci značky a korporátního grafického designu

Grafický manuál nepokrývá celou šíři možných užití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a v maximální možné míře dodržovat pravidla a postupy doporučená tímto grafickým manuálem.

Cílem je systematické a kontinuální posilování značky společnosti MAS.

Další formáty na vyžádání, viz. Kontakty