Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlašuje VÝZVU: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Dokumenty výzvy:  https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2/dokumenty.htm