OP TAK 2/2024 – Technologie pro MAS Nad Prahou

Podporované aktivity:
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

  • a) robotizace, automatizace, digitalizace
  • b) web, cloud
  • c) komunikační a identifikační infrastruktura