MAS Nad Prahou získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) pro programové období 2021-2027

Název projektu: Akční plán OPZ+ MAS Nad Prahou
Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000956


Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.


V OPZ+ došlo ke změně oproti předchozímu programovému období (OPZ), kdy MAS zajišťovala vyhlašování výzev pro žádosti o dotaci a žadateli byly místní subjekty. Nově je tento operační program (OPZ+) realizován přes projekt, jejímž nositelem je MAS.

Koordinátor projektu:
Bc. Iva Sieberová
tel: 608847675
mail: opz@nadprahou.eu