MAS Nad Prahou
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
IČ: 013 98 717

E-mail: info@nadprahou.eu
datová schránka: qi5vybi

Číslo bankovního spojení: 2849045389/0800

V případě zájmu volejte na níže uvedené kontakty.

Náš tým

Ing. Jana Hoňková
ředitelka, vedoucí zaměstnanec pro SCLLD a manažerka programového rámce IROP
702 112 577, konzultační hodiny po telefonické domluvě
reditelka@nadprahou.eu
Absolventka ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, obor Ekonomika a právo v podnikání. Rok strávila v New Jersey, USA jako au-pair. Pracovní kariéru zahájila v bankovnictví, nejdříve u top korporátních klientů jako úvěrový analytik, poté v Komerční bance v oddělení schvalování úvěrových rizik pro specializované financování. Ve volném čase se věnuje především své rodině, se třemi dětmi se nikdy nenudí. Ráda poznává cizí země, vaří, hraje badminton a jezdí na kole.


Ing. Petr Cuc
manažer OP TAK, OPŽP, Nová zelená úsporám Light
tel. 702 204 148, konzultační hodiny po telefonické domluvě
cestujeme@nadprahou.eu
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V posledních letech pracoval na Magistrátu hl. m. Prahy jako projektový manažer. V MAS Nad Prahou působí od roku 2021. Ve volném čase se věnuje cestování a sportu.

Kateřina Nováková
asistentka kanceláře MAS
tel. 608 750 224
asistentka@nadprahou.eu
Vystudovala Gymnázium v Ostravě a po studiu na Soukromé vyšší obchodní akademii v Ostravě pracovala 5 let jako asistentka projektu ve francouzsko-české architektonické kanceláři Loxia a.s. v Opavě, Písku a poté v Praze. Po dalších pracovních zkušenostech v menších firmách nastoupila do francouzské firmy Dalkia Česká republika, a.s. na pozici asistentky obchodního oddělení, kde působila 6 let. Ve volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu a ráda se podívá na pěkný film.

Ing. Karel Novák
manažer programového rámce PRV
tel. 728 673 860, konzultační hodiny po telefonické domluvě
prv@nadprahou.eu
V roce 2012 absolvoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. V letech 2009 – 2019 pracoval v poradenské společnosti PPCentrum, s.r.o. na pozici projektového manažera a konzultanta projektových záměrů spolufinancovaných z dotačních prostředků EU a státního rozpočtu. Volný čas tráví s rodinou, rád cestuje a čte.

Bc. Iva Sieberová
manažerka animací škol v rámci OP JAK, koordinátor projektu MAP III Neratovicko, koordinárot OPZ+
tel. 608 847 675, konzultační hodiny po telefonické domluvě
sablony@nadprahou.eu
Vystudovala bakalářský obor na VŠE Praha, Fakulta managementu, obor Angličtina a němčina pro hospodářskou sféru a na Karlově univerzitě získala Doplňující pedagogické studium. Šest let působila jako učitelka na Hotelové škole v Třebíči (příprava zahraničních projektů Leonardo da Vinci). V současné době působí v MAS Nad Prahou o. p. s. – Místní akční plány vzdělávání, Projekty zjednodušeného financování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Ve volném čase se věnuje canisterapii a práci s dětmi (besedy v rámci EVVO, tábory) a je zakladatelkou a předsedkyní Sirius Třebíč z.s.

Jitka Melicharová, DiS.
Klíčový sociální pracovník mobilního sociálního týmu a garant sociální práce
724 311 798
mobilnitym@nadprahou.eu

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze, obor sociální práce. Řadu let působila jako dobrovolník v sociálních službách a posledních 17 let vykonávala funkci sociální pracovnice ve státní správě v Praze. Ve svém volném čase jako dobrovolník pomáhá v regionu Prahy východ se sociálními projekty pro sociálně znevýhodněné a nízkopříjmové rodiny s dětmi (projekt OnStage) pod záštitou společně založeného spolku sociálních pracovnic NOVÝ ROZMĚR z.s. Nyní pracuje v MAS Nad Prahou jako vedoucí mobilního sociálního týmu s kontaktním místem v Neratovicích pro osoby v tíživé či nepříznivé sociální situaci.

Mgr. Markéta Laube, MBA
Manažerka IROP

724 324 070
irop@nadprahou.eu

Vystudovala vysoké školy v oboru obchodního management v UK a Andragogiku v ČR. Má bohaté zkušenosti v oblasti podnikových produktů a B2B2C. Pracovala v nadnárodní firmě na manažerské pozici a poté pro poradenské firmy. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti obchodního a projektového řízení, marketingu a prodeje v nadnárodních společností působících v různých průmyslových odvětvích, metodikou kurzů a školením dospělých. Zároveň působila jako expertní hodnotitel projektů pro Magistrát hl. města Prahy, MPSV a MV. Mezi její koníčky patří cestování.

Hana Chaloupková, DiS.
sociální pracovnice mobilního sociálního týmu MAS Nad Prahou o.p.s.

602 646 327

konzultační hodiny po telefonické domluvě.

Po absolvování studia na Vyšší odborné škole sociálních věcí v Teplicích, v oboru sociální práce přes 15 let pracovala jako sociální pracovnice v neziskových či státních organizacích. Ve svém volném čase rozvíjela své zkušenosti o sociálně-zdravotní kurzy a psychoterapeutické výcviky. V současné době působí jako terénní sociální pracovnice v MAS Nad Prahou, kde pomáhá sociálně slabým a znevýhodněným občanům regionu.

JUDr. Marcela Szkanderová
Komunitní pracovnice OPZ+

606 197 170
komunitniprace@nadprahou.eu
konzultační hodiny po telefonické domluvě.

Absolventka Policejní akademie jak v Praze tak v Bratislavě, obor bezpečnost. Pracovní kariéru zahájila u Policie České republiky, kde strávila 25 let služby, kde se mimo jiné věnovala trestné činnosti mládeže. Ve volném čase se věnuje především své rodině, která jí velmi povzbuzuje. Je spoluzakladatelkou spolku Tišické Mamas a věnuje se dobrovolnickým aktivitám pro děti. Ráda cestuje a má ráda život.

Ing. Iveta Svobodová
Komunitní pracovnice OPZ+

724 981 203
map@nadprahou.eu
konzultační hodiny po telefonické domluvě.

Absolventka ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, obor Podniková ekonomika a management. Profesní zkušenosti získala v korporátním sektoru v oblasti daňového poradenství jako daňový konzultant zejména pro zahraniční pracovníky v rámci přípravy jejich daňových přiznání a poskytování souvisejícího odborného poradenství. Ve volném čase se věnuje především své rodině, ráda cestuje, čte a podniká výlety do okolí.