Vloženo 20. 7. 2022

Vloženo 12. 5. 2022
Seznam přijatých žádostí o dotaci

Vloženo 14. 3. 2022

Pozvánka na seminář pro žadatele

Výzva č. 6 PRV 25.3.2022 – 11.5.2022

Pravidla SZIF pro žadatele o dotaci

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU PODPISU DOHODY NA RO SZIF

Pro potřeby stanovení bodového hodnocení v preferenčním kritériu č. 2 – Délka realizace projektu v rámci Fichí 10 a 11 uvádíme předpokládaný termín podpisu Dohody na RO SZIF v případě:

  • cenového marketingu do 500 tis. Kč bez DPH = 28.2.2023
  • cenového marketingu nad 500 tis. Kč bez DPH nebo výběrového/zadávacího řízení = 30.4.2023

Vloženo 1. 3. 2022