Vytvoření mobilního sociálního týmu pro terénní a komunitní sociální práci
V území MAS Nad Prahou jsme prováděli mapování v letech 2020 až 2022, v kterém se nám ukázalo pro obce jako přínosné poskytnout občanům terénní sociální služby v podobě základního poradenství kvalifikovanými sociálními pracovnicemi.

Vytvořili jsme mobilní sociální tým v kterém působí zatím dvě (do budoucna tři) kvalifikované sociální pracovnice.

Obsahem podpůrné činnosti sociálních pracovnic v terénu je být občanům k dispozici kdykoliv nás budou potřebovat. Chceme navázat s občany, obcemi a městy kontakt, podpořit občany a najít pro ně řešení z mnohdy bezvýchodných situací a přesměrovat je na potřebné instituce a případně je tam doprovodit. Touto aktivitou chceme pomoci občanům zapojit se do běžného života.

S čím se na naše sociální pracovnice můžete obrátit?

  • jste díky zhoršenému zdravotnímu stavu v situaci, kdy nevycházíte s penězi, hrozí Vám ztráta bydlení či zaměstnání
  • potřebujete pomoc při vyplňování žádostí o sociální dávky, vyřídit evidenci na Úřadu práce, nebo Vás čeká jednání na jiném úřadě a díky svému nepříznivému zdravotnímu stavu máte problém s mobilitou, nebo jen zkrátka potřebujete jakoukoliv oporu pro úřední jednání, třeba ve formě doprovodu
  • potřebujete napsat dopis na úřad, nebo úřadům odpovědět a nevíte si s tím rady
  • hledáte kontakt (telefonní číslo či adresu) na osobu, zařízení, úřad, který by Vám ve Vaší nepříznivé situaci mohl pomoci
  • i když máte rodinu, cítíte se sami a potřebujete si s někým popovídat
  • ocitli jste se sami a potřebovali byste pomoc při zvládání domácnosti či péči o sebe
  • trápí Vás dluhy či exekuce
  • máte jiný problém, který chcete řešit?

Kontakty na mobilní sociální tým:

Jitka Melicharová, DiS., terénní sociální pracovnice, klíčový sociální pracovník
mobilního sociálního týmu a garant sociální práce
tel. 724 311 798, email: mobilnitym@nadprahou.eu

Hana Chaloupková, DiS., terénní sociální pracovnice
tel. 602 646 327, email: mobilnitym@nadprahou.eu