Celková alokace MAS v rámci programového rámce Společné zemědělské politiky: 23 519 500 Kč

První výzvy v roce 2024, reálné zahájení čerpání až v roce 2025

Oblasti podpory:

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků

  • Výše dotace 30-60% podle velikosti podniku
  • Alokace cca 8 mil Kč na celé období (1/3 celé alokace MAS)
  • Věcné zaměření – investice téměř do veškerých podnikatelských aktivit kromě hospod a poradenství

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí

Výše dotace asi 80%, alokace cca 15,5 mil. Kč na celé období pro všechny aktivity dohromady (2/3 celkové alokace MAS)

Věcné zaměření:

  1. Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
  2. Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
  3. Drobné památky místního významu 
  4. Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)