Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Rozsah služeb poskytovaných jednotlivým školám na území regionu MAS Nad Prahou

Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ II.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

V programovém období 2014-2020 bude naše místní akční skupina vykonávat tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činnosti MAS bude:

  • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
  • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP ve spolupráci s OP VVV. Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné MAS. Místní akční skupiny, které realizují animaci škol a školských zařízení, osloví všechny mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace. S první Zprávou o realizaci (ZoR) projektu MAS odevzdá seznam MŠ a ZŠ, které projevily zájem animaci využívat. Každý rok musí tuto akci opakovat u neaktivních MŠ a ZŠ je přílohou ZoR.

V případě zájmu o bezplatnou pomoc s animací šablon se můžete obrátit na naše zaměstnance:

Bc. Iva Sieberová – 608 847 675, mail: sablony@nadprahou.eu

V území MAS Nad Prahou se jedná o tyto mateřské a základní školy s RED IZO:

1 MŠ Bašť, okres Praha-východ, Bašť 142, 250 65 Líbeznice

2 ZŠ a MŠ Brázdim, okres Praha-východ, Veliký Brázdim 12, 250 63 Mratín

3 ZŠ a MŠ Hovorčovice, Revoluční 903, 250 64 Hovorčovice

4 MŠ Beruška – Ladybird s r.o., Revoluční 14, 250 64 Hovorčovice

5 ZŠ a MŠ Husinec-Řež, Ke škole 17, 250 68 Řež

6 ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ, Klecany 375, 250 67 Klecany

7 ZUŠ Klecany, okres Praha-východ, Klecany 375, 250 67 Klecany

8 MŠ Liška Bystrouška, s r.o., Zdibsko 163, 250 67 Klecany

9 MŠ Klíčany, Ke školce 39, 250 69 Klíčany

10 MŠ Líbeznice, okres Praha-východ, Měšická 318, 250 65 Líbeznice

11 ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice

12 MŠ Máslovice, Pražská 103, 250 69 Vodochody

13 MŠ Měšice, okres Praha-východ, Nosticova 17, 250 64 Měšice

14 MŠ Mratín, okres Praha-východ, U školky 26, 250 63 Mratín

15 MŠ Nová Ves, Praha – východ, Nad Hřištěm 200, 250 63 Nová Ves

16 MŠ Odolena Voda, okres Praha-východ, Komenského 307, 250 70 Odolena Voda

17 ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200, 250 70 Odolena Voda

18 ZŠ a MŠ Panenské Břežany, okres Praha-východ, Hlavní 63, 250 70 Odolena Voda

19 MŠ Předboj, Hlavní 300, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

20 MŠ Přezletice, Kaštanová 417, 250 73 Přezletice

21 ZŠ a MŠ Veleň, Hlavní 46, 250 63 Mratín

22 ZŠ a MŠ Zdiby, okres Praha-východ, U školy č.48, 250 66 Zdiby

23 MŠ Zlonín, Zlonín 8, 250 64, Zlonín

24 ZŠ a MŠ Sluhy, Sluhy 29, 250 63 Mratín

25 Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby, Chvatěruby 46, 27801 Kralupy nad Vltavou

26 Mateřská škola Postřižín, Kozomínská 414, 25070 Postřižín

27 MŠ Čakovičky, Čakovičky 32

28 ZŠ a MŠ Chlumín, Chlumín 8

29 ZŠ a MŠ Kojetice, Moravcova 26, Kojetice

30 MŠ Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 274, Kostelec n. L.

31 MŠ Kulíšek s.r.o., Brandýská 477, Kostelec n. L.

32 ZŠ T. Stolzové, Nám. Komenského 288, Kostelec n. L.

33 MŠ Harmonie, V Olšinkách 700, Neratovice

34 ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova, Školní 900, Neratovice

35 ZŠ Neratovice, 28. října 1157, Neratovice

36 ZŠ Byškovice, Byškovická 85, Neratovice

37 Soukromá MŠ, o. p. s., Květnová 37, Neratovice – Lobkovice

38 Základní umělecká škola Neratovice, Vojtěšská 1219, Neratovice

39 Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, Neratovice

Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ II.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ I.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu