MAS Nad Prahou organizovala pro Dobrovolný svazek obcí Region povodí Mratínského potoka konferenci o meziobecní spolupráci v regionu „Společně nad Prahou“. Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete zde. Na průběh konference se můžete podívat ve fotogalerii.