Podpora dětí s postižením a jejich rodičů – navazující podpora klubu PACka Neratovice-terapie pro děti (muzikoterapie a terapie hrou), klub pro rodiče

V území MAS Nad Prahou byla v minulém programovém období v rámci OPZ podpořena PACka Neratovice kterou navštěvují rodiny, pečující a děti s fyzickým či duševním handicapem. Probíhá zde muzikoterapie, terapie hrou a klub pro pečující rodiče. Cílem v rámci OPZ+ je tyto aktivity dále podpořit.

Kontakty na klub PACka Neratovice:
Mgr. Jana Laubová, lektorka muzikoterapie
tel.: 722 955 540
email: laubova.j@seznam.cz

paní Michaela Hložková, lektorka klubu po pečující rodiče a lektorka aktivity terapie hrou
tel.: 774 957 244
email: misa@michaelahlozkova.cz

PaCka Logo