Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice
(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000108)

O projektu

 1. Dne 1. ledna 2016 byla zahájena na správním území obce s rozšířenou působností Neratovice (dále jen SO ORP) realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen MAP).
 2. Nositelem projektu je Místní akční skupina (dále jen MAS) Nad Prahou o.p.s.,
  se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ: 013 98 717, zastoupená ředitelkou společnosti Ing. Ivou Cucovou, MBA.
 3. Realizátorem projektu je realizační tým složený ze zaměstnanců MAS
  a odborníků z oblasti školství, který pracuje ve složení:
 • Manažer projektu Ing. Iva Cucová, MBA, iva.cucova@seznam.cz, 774 994 500
 • Asistent týmu Kateřina Nováková, 1607novakova@seznam.cz, 608 750 224
 • Koordinátor Ing. Miriam Kupková, mmkupka@seznam.cz, 604 251 990
 • Garant pro školství Mgr. Jolana Uhrinčaťová, uhrincatova@gfp.cz, 732672282
 • Garant pro vzdělávání Ing. Petr Svoboda, Ph.D., pfree@seznam.cz, 773 245 312
 • Garant pro MŠ Mgr. Pavlína Komeštíková, zs@skolakojetice.cz, 723 590 636
 • Garant pro ZŠ Mgr. Bc. Renata Kurzveilová, info@zsvsetaty.cz, 607 753 616
 • Garant pro inkluzi PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ivpechova@seznam.cz, 315 682 085

Statut partnerství

1. setkání aktérů výchovy a vzdělávání
8. března 2016 v Neratovicích

Prezenční listina
Prezentace projektu
Zápis
Fotogalerie

Setkání ředitelů a pedagogických pracovníků z ORP Neratovice v rámci přípravy MAP rozvoje vzdělávání
1. června 2015, 13.00 hodin, Základní škola 28. října 1157, Neratovice

Prezenční listina
Výsledky dotazníků MŠMT pro ZŠ
ZápisVize (k 1. 6. 2016)SWOT analýza ( k 1. 6. 2016)Návrh Strategického rámce MAP do roku 2023 (k 15. 6. 2016)

2. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Neratovice

20. června 2016, 14.00 hodin, MěÚ Neratovice

SWOT analýza (úprava k 20. 6. 2016)

Schválený Strategický rámec MAP SO ORP Neratovice (k 20. 6. 2016)

Setkání ředitelů škol SO ORP Neratovice u kulatého stolu
12. října 2016, 14:30 hod., Společenský dům Neratovice

Prezenční listina
Zápis

Fotogalerie

Kratší cesta za vzděláním a knihami
neformální setkání zástupců knihoven a školních družin
14. prosince 2016, 14.30 hodin, Městská knihovna v Neratovicích

Výtvarná a literární soutěž „Sen o jaru“
Fotogalerie
Výsledková listina

3. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Neratovice
Seminář pro pedagogy MŠ, 7. 3. 2017, Neratovice
Seminář pro pedagogy ZŠ, 2. 3. 2017, Neratovice

Společenská akce při příležitosti Dne učitelů

Výsledky ankety mezi žáky škol ORP Neratovice

Výsledky dotazování rodičů

Dny nad Prahou 2017 – konference Budoucnost vzdělávání v regionu
26. května 2017, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322

Prezenční listina
Prezentace přednášejících
Fotogalerie

Dny nad Prahou 2017 – Hry bez hranic
26. května 2017, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322
Prezenční listina – florbal
Prezenční listina – víceboj
Fotogalerie

4. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice
26. května, 14 hodin, koncertní sál ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Pozvánka
Prezenční listina
Prezentace
Zápis

Aktualizovaná verze Strategického rámce MAP ORP Neratovice (k 26. 5. 2017)

Akční plán MAP ORP Neratovice (k 26. 5. 2017)

Celkový dokument Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice

5. setkání Řídícího výboru MAP Neratovice
12. prosince 2017, 16 hodin, zasedací místnost MěÚ Neratovice
6. setkání Řídícího výboru MAP Neratovice
16. října 2018, 15. hodin, zasedací místnost MAS Nad Prahou Líbeznice
Pozvánka
Prezenční listina
Zápis

Krajský akční plán Středočeského kraje