Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317)

O projektu

 1. Dne 15. ledna 2016 byla zahájena na správním území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou (dále jen SO ORP) realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen MAP).
 2. Nositelem projektu je Místní akční skupina (dále jen MAS) Nad Prahou o.p.s.,
  se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ: 013 98 717, zastoupená ředitelkou společnosti Ing. Ivou Cucovou, MBA.
 3. Realizátorem projektu je realizační tým složený ze zaměstnanců MAS
  a odborníků z oblasti školství, který pracuje ve složení:
 • Manažer projektu Ing. Iva Cucová, MBA, iva.cucova@seznam.cz, 774 994 500
 • Asistent týmu Kateřina Nováková, 1607novakova@seznam.cz, 608 750 224
 • Koordinátor Bc. Iva Sieberová, iva.sieberova@hotmail.com, 608 847 675
 • Garant pro školství Mgr. Eva Ivanová, eva.ivanova@mestokralupy.cz, 777 798 192
 • Garant pro vzdělávání Ing. Petr Svoboda, Ph.D., pfree@seznam.cz, 773 245 312
 • Garant pro MŠ Mgr. Pavla Kicková, PavlaKickova@seznam.cz,608 567 855
 • Garant pro ZŠ Mgr. Jiřina Hereinová, herein@centrum.cz, 606 634 840
 • Garant pro inkluzi Mgr. Bohuslava Glasslová, zskralupy@iol.cz, 604 721 382

Statut partnerství

1. setkání aktérů ve výchově a vzdělávání
1. března 2016 v Kralupech nad Vltavou

Kulatý stůl k výsledkům analýz v ZŠ
11. května 2016 v Kralupech nad Vltavou

Kulatý stůl k výsledkům analýz v MŠ
16. května 2016 v Kralupech nad Vltavou

Setkání ředitelů – projektové možnosti škol, Diskuze aktérů k vizi a SWOT analýze
25. 5. 2016 Kralupy nad Vltavou, ZŠ Komenského

Analýza: knihovny
Analýza: neformální a zájmové vzdělávání

Vize (k 2. 6. 2016)
SWOT analýza (k 2. 6. 2016)
Návrh Strategického rámce MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (k 10. 6. 2016)

2. setkání Řídícího výboru MAP v ORP Kralupy nad Vltavou
21. června 2016, 14.00 hodin, MÚ Kralupy nad Vltavou

Semináře pro pedagogy „Inkluze v základní škole“
19. a 23. září 2016, Kralupy nad Vltavou

Seminář pro mateřské školy „Aspekty předškolního vzdělávání v současnosti“
27. září 2016, Kralupy nad Vltavou

Pozvánka – Kulatý stůl se zástupci NNO na téma Zájmové a neformální vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou 3. listopadu

Pozvánka – Kulatý stůl s rodiči dětí a žáků na téma Vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou 9. listopadu

Kulatý stůl „Zájmové a neformální vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou“
3. listopadu 2016, Kralupy nad Vltavou

Kulatý stůl s rodiči „Vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou“
9. listopadu 2016, Kralupy nad Vltavou

Vstup do dotazníku pro rodiče: https://www.survio.com/survey/d/T8H4N9K5Q9D5L1U5A

Vstup do dotazníku pro žáky: https://www.survio.com/survey/d/A9L9V2E7F5Y4R3T5I

3. setkání Řídícího výboru MAP v ORP Kralupy nad Vltavou
10. ledna 2017, 14.00 hodin, MÚ Kralupy nad Vltavou

Výtvarná a literární soutěž „Den školáka“

Pozvánka na Kulatý stůl se zástupci ZŠ, MŠ a ZUŠ na téma „Akční plán a aktivity v oblasti vzdělávání“
Pozvánka na Kulatý stůl se zástupci NNO na téma „Akční plán a aktivity v oblasti vzdělávání“

Výsledky dotazníkového šetření u žáků
Výsledky dotazníkového šetření u rodičů

Kulatý stůl se zástupci ZŠ a MŠ, 22. 2. 2017, Kralupy nad Vltavou
Prezence
Zápis
Fotogalerie

Kulatý stůl se zástupci NNO a knihoven, 22. 2. 2017, Kralupy nad Vltavou

Prezence

Zápis

Fotogalerie

Společenská akce při příležitosti Dne učitelů

Beseda s rodiči „Nebezpečný internet, 18. 4. 2017, Kralupy nad Vltavou
Pozvánka
Prezence

Dny nad Prahou 2017 – konference Budoucnost vzdělávání v regionu
26. května 2017, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322
Prezenční listina

Prezentace přednášejících

Fotogalerie

Dny nad Prahou 2017 – Hry bez hranic
26. května 2017, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322
Prezenční listina – florbal
Prezenční listina – víceboj
Fotogalerie

Pozvánka na 4. jednání ŘV MAP ORP Kralupy 6. června 2017

4. setkání Řídícího výboru MAP ORP Kralupy

MěÚ Kralupy nad Vltavou, 6. června 2017

5. setkání Řídícího výboru MAP Kralupy nad Vltavou
14. prosince 2017, 16 hodin, zasedací místnost MěÚ Kralupy nad Vltavou
Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Fotogalerie

Aktualizovaný strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (14. 12. 2017)

MAP II Implementace (10. 1. 2018), prezenční listina

6. setkání Řídícího výboru MAP Kralupy nad Vltavou
23. října 2018, 14 hodin zasedací místnost MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1
Pozvánka
Prezenční listina
Zápis

Nový jednací řád

Aktualizovaný strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (23. 10. 2018)
Aktualizovaný strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (červen 2019)
Aktualizovaný strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (březen 2020)

Krajský akční plán Středočeského kraje