Výběrová komise je výběrovým orgánem Místní akční skupiny. Členové Výběrové komise jsou voleni Valnou hromadou ze subjektů, které na území Místní akční skupiny prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Dobu mandátu členů Výběrové komise určuje Valná hromada na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné. Výběrová komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Výběrová komise schvaluje svůj jednací řád a další interní předpisy Místní akční skupiny

Složení Výběrové komise:

Název partneraIČO/Datum narozeníZástupce partneraSektorZájmová skupina
Atletika Líbeznice, z.s.07761015Ing. Lenka ZatylnyjováSoukromýSport
Ing. Roman Ehrenberger 6. 1. 1966Ing. Roman EhrenbergerSoukromýKulturní, spolková a zájmová činnosti
Město Neratovice00237108Jana Hanslíková, DiS.VeřejnýVeřejná správa
Obec Líbeznice00240427Mgr. František ZávorkaVeřejnýVeřejná správa
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž43754953Ing. Kateřina KolářováSoukromýSport
FOKUS Praha, z.ú.45701822Ing. Jiří NovákSoukromýSociální oblast
YARD RESORT, z.s.22906321Jindřich MalýSoukromýVolnočasové aktivity

Dokumenty:

RokDokumentSoubor ke stažení
2020Zápis z jednání Výběrové komise 18.6.2020VK_zápis_200618_2.pdf
2019Zápis z jednání Výběrové komise 27.11.2019 - hodnoceníOPZ_VK_zápis_hodnocení_191127.pdf
2019Zápis z jednání Výběrové komise 27.11.2019OPZ_VK_zápis_191127.pdf
2019Zápis z jednání Výběrové komise 31.10.2019VK_zápis_2_191031.pdf
2019Zápis z jednání Výběrové komise 19.6.2019MAS_zápis_exoffo_190619.pdf
2019Zápis z jednání Výběrové komise 24.4.2019MAS_VK_zápis_190424.pdf
2018Zápis z jednání Výběrové komise 9.4.2019MAS_VK_zápis_190409.pdf
2018Zápis z jednání Výběrové komise 22.11.2018MAS_VK_zápis_181122.pdf
2018Zápis z jednání Výběrové komise 28.6.2018MAS_VK_zápis_180628.pdf
2024Zápis z jednání Výběrové komise 29.02.24 - hodnocení výzev č.1 IROP a OP TAKIROP_VK_zapis_240229.pdf

2023

Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 18. – 21. července 2023 potvrdila složení Výběrové komise, která pracuje v následujícím složení:

Název partneraIČO/Datum narozeníZástupce partneraSektorZájmová skupina
Atletika Líbeznice, z.s.07761015Ing. Lenka ZatylnyjováSoukromýSport
Ing. Roman Ehrenberger 6.1.1966Ing. Roman EhrenbergerSoukromýKulturní, spolková a zájmová činnosti
Město Neratovice00237108Jana Hanslíková, DiS.VeřejnýVeřejná správa
Obec Líbeznice00240427Mgr. František ZávorkaVeřejnýVeřejná správa
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž43754953Ing. Kateřina KolářováSoukromýSport
FOKUS Praha, z.ú.45701822Ing. Jiří NovákSoukromýSociální oblast
YARD RESORT, z.s.22906321Jindřich MalýSoukromýVolnočasové aktivity

2021 – 2022

Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 20. – 23. prosince 2021 zvolila nového člena Výběrové komise Atletika Líbeznice za partnera Dobrovolní hasiči Čakovičky – sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů, který ukončil partnerství a potvrdila složení Výběrové komise, která pracuje v následujícím složení:

Název partneraDatum narozeníZástupce partneraSektorZájmová skupina
Atletika Líbeznice, z.s.07761015 Ing. Lenka ZatylnyjováSoukromýSport
Ing. Roman Ehrenberger 6.1.1966Ing. Roman EhrenbergerSoukromýKulturní, spolková a zájmová činnosti
Město Neratovice00237108 Mgr. Lenka MrzílkováVeřejnýVeřejná správa
Obec Líbeznice00240427 Mgr. František ZávorkaVeřejnýVeřejná správa
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž43754953 Ing. Kateřina KolářováSoukromýSport
FOKUS Praha, z.ú.45701822 Ing. Jiří NovákSoukromýSociální oblast
YARD RESORT, z.s.22906321 Jindřich MalýSoukromýVolnočasové aktivity

2020 – 2021
Valná hromada MAS Nad Prahou hlasováním per rollam ve dnech 14. – 17. 12. 2020 prodloužila mandát členů Výběrové komise do 7. 12. 2021. Výběrová komise pracuje v následujícím složení:

Název partneraDatum narozeníZástupce partneraSektorZájmová skupina
Dobrovolní hasiči Čakovičky – sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů22875191 Zbyšek PavlíkSoukromýKulturní, spolková a zájmová činnost
Roman Ehrenberger 6.1.1966Roman EhrenbergerSoukromýKulturní, spolková a zájmová činnosti
Město Neratovice00237108 Lenka MrzílkováVeřejnýVeřejná správa
Obec Líbeznice00240427 František ZávorkaVeřejnýVeřejná správa
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž43754953 Kateřina KolářováSoukromýSport
FOKUS Praha45701822 Jiří NovákSoukromýSociální oblast
YARD RESORT22906321 Jindřich MalýSoukromýVolnočasové aktivity

 

2019 – 2020

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 usnesením č. 1.b/009/VH ii) zvolila nového člena Výběrové komise FOKUS Praha za HOSPIC TEMPUS, který rezignoval.

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 usnesením č. 1.b/009/VH iii) prodloužila mandát členů Výběrové komise do 11. 12. 2020.

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 usnesením č. 1.b/009/VH iv) potvrdila složení Výběrové komise. Výběrová komise pracuje od 12. 12. 2019 v následujícím složení:

Název partneraDatum narozeníZástupce partneraSektorZájmová skupina
Dobrovolní hasiči Čakovičky – sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů22875191 Zbyšek PavlíkSoukromýKulturní, spolková a zájmová činnost
Roman Ehrenberger 6.1.1966Roman EhrenbergerSoukromýKulturní, spolková a zájmová činnosti
Město Neratovice00237108 Lenka MrzílkováVeřejnýVeřejná správa
Obec Líbeznice00240427 František ZávorkaVeřejnýVeřejná správa
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž43754953 Kateřina KolářováSoukromýSport
FOKUS Praha45701822 Jiří NovákSoukromýSociální oblast
YARD RESORT22906321 Jindřich MalýSoukromýVolnočasové aktivity

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 22. 7. 2019 usnesením č. 3/008/VH i) prodloužila mandát členů výběrové komise do 21. 7. 2020.

2018

Valná hromada dne 31. 7. 2018 usnesením č. 1/007/VH III) prodloužila mandát členů výběrové komise do 29. 7. 2019.

2017

Valná hromada dne 30. 11. 2017 zvolila členy výběrové komise.

Název partneraDatum narozeníZástupce partneraSektorZájmová skupina
Dobrovolní hasiči Čakovičky – sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hašičů22875191 Zbyšek PavlíkNeziskovýHasiči, rybáři a zemědělci
Roman Ehrenberger 6.1.1966Roman EhrenbergerSoukromýKultura a sociální oblast
Město Neratovice00237108 Lenka MrzílkováVeřejnýMístní samospráva a DSO
Obec Líbeznice00240427 František ZávorkaVeřejnýMístní samospráva a DSO
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž43754953 Kateřina KolářováNeziskovýSport a tělovýchova
HOSPIC TEMPUS05894271 Věra PetráčkováNeziskovýKultura a sociální oblast
YARD RESORT22906321 Jindřich MalýNeziskovýVolnočasové aktivity

2015

Valná hromada dne 25. 11. 2015 zvolila opětovně členy výběrové komise. Komise pracuje ve stejném složení, jako v uplynulém období.

 • Dobrovolní hasiči Čakovičky – sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hašičů.
 • Roman Ehrenberger
 • Město Neratovice
 • Obec Líbeznice
 • Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
 • MŠ Čakovičky
 • YARD RESORT

Předsedou Výběrové komise je Město Neratovice, zastoupené Ing. Lenkou Mrzílkovou.

2014

Valná hromada dne 25. 11. 2014 zvolila členy výběrové komise, která je výběrovým orgánem Místní akční skupiny a pracuje v sedmičlenném složení.

 1. Výběrová komise je výběrovým orgánem Místní akční skupiny.
 2. Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území Místní akční skupiny prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 3. Dobu mandátu členů Výběrové komise určuje Valná hromada na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné.
 4. Výběrová komise je usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
 5. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
 6. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.
 7. Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

(ze Statutu společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. z 4. 11. 2015)

2013

Valná hromada dne 27. 11. 2013 odvolala členy Výběrové komise Věru Richtermocovou, Zdeňka Nováka, Bc. Martinu Podlipnou, Bc. Ondřeje Bačinu, Ing. Petra Lohnického, Evu Fričovou a Ing. Miloše Krejcara a zvolila nové členy Výběrové komise Ing. Lenku Mrzílkovou, starostku města Neratovice, Ing. Janu Motyčkovou, starostku obce Postřižín, Ing. Daniela Klímu, jednatele společnosti UrbioSisto, Ing. Romana Ehrenbegera, občana, Ing. Kateřinu Kolářovou z TJ Sokol Veltěž, Ing. Jindřicha Malého z YARD RESORT a Doc. Zbyška Pavlíka ze SDH Čakovičky. Komise do 25. 11. 2014 pracovala ve složení:

 • Mgr. František Závorka (za veřejný sektor)
 • Ing. Lenka Mrzílková (za veřejný sektor)
 • Ing. Jana Motyčková (za veřejný sektor)
 • Lenka Rejšková (za veřejný sektor)
 • Ing. Jindřich Malý (za soukromý sektor)
 • Ing. Daniel Klíma (za soukromý sektor)
 • Ing. Roman Ehrenberger (za soukromý sektor)
 • Ing. Kateřina Kolářová (za soukromý sektor)
 • Doc. Zbyšek Pavlík (za soukromý sektor)

Výběrová komise se sešla dne 18. 11. 2013 k hodnocení předložených nabídek v rámci Tréninkové výzvy na Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou (Smlouva s vítězným uchazečem)

Valná hromada dne 21. 3. 2013 zvolila členy Výběrové komise. Komise do 27. 11. 2013 pracovala ve složení:

 • Mgr. František Závorka (za veřejný sektor)
 • Lenka Rejšková (za veřejný sektor)
 • Věra Richtermocová (za veřejný sektor)
 • Zdeněk Novák za soukromý sektor (za neziskové společnosti)
 • Eva Fričová (za neziskové společnosti)
 • Martina Podlipná (za neziskové společnosti)
 • Bc. Ondřej Bačina (za podnikatele)
 • Ing. Petr Lohnický (za podnikatele)
 • Ing. Miloš Krejcar (za podnikatele)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více na https://ec.europa.eu/agricultue/rurdev/index_cs.htm