Výročí zpráva pro rok 2021 je stažení zde:
Výroční zpráva MAS Nad Prahou 2021