Programový výbor je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny. Členové Programového výboru jsou voleni Valnou hromadou z partnerů Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Programový výbor mimo jiné: schvaluje rozpočet Místní akční skupiny, schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise, schvaluje interní postupy IROP a další interní předpisy Místní akční skupiny. 

Členové Programového výboru:

Název partneraIČ / Datum narozeníZástupce partneraSektorZájmová skupina
JeduEdu.cz, z.ú.08367248Markéta AmorimSoukromýVolnočasové aktivity
Město Odolena Voda00240559Ing. Jarmila LedvinkováVeřejnýVeřejná správa
Golf Club Zlonín z. s.22834982Ondřej VrabecSoukromýSport
JUDr. Vladimír Palák29.8.1955JUDr. Vladimír PalákSoukromýPodnikání (nezemědělské)
Lenka Kučerová22.7.1972Lenka KučerováSoukromýVolnočasové
aktivity
Mateřská škola Líbeznice75030438Bc. Martina Podlipná, DiS.VeřejnýVzdělávání
Stonožka Líbeznice, o.s.22854266Ing. Miriam
Kupková
SoukromýVolnočasové
aktivity

Dokumenty:

Datum DokumentDokument ke stažení
23.10.2023Zápis z jednání MAS_PV_zápis_231023.pdf
13.11.2019Zápis z jednáníMAS_PV_zápis_191113.pdf
11.04.2018Zápis z jednáníMAS_PV_zápis_180411.pdf
16.08.2018Zápis z jednáníMAS_PV_zápis_180816_web_opr.pdf
16.07.2018Zápis z jednáníMAS_PV_zápis_180716_web_opr.pdf
03.10.2018Zápis z jednáníMAS_PV_zápis_181003_web.pdf
16.06.2018Zápis z jednáníMAS_PV_zápis_180616_web.pdf
16.07.2018Zápis z jednáníMAS_PV_zápis_180716_web.pdf
14.01.2017Zápis z jednáníMAS_PV_zápis_171114.pdf
15.03.2024Hlasování PVPV_hlasovani_12.-15.03.2024_protokol-1.pdf
02.04.2024Zápis z jednáníMAS_PV_IROP_zápis_240402_final.pdf

2024

Jednání Programového výboru MAS Nad Prahou o.p.s. z 2.4.2024, kdy bylo odhlasováno znění Interních pravidel SZP a odsouhlaseno  vyhlášení nových výzev IROP č. 2 a č. 3 a výzvy OP TAK 2/2024 – Technologie pro MAS.

Zápis z jednání PV ze dne 2. dubna 2024 

Hlasování členů Programového výboru MAS Nad Prahou o.p.s. ve dnech 12. – 15. 03. 2024 o pořadí a výběru projektů IROP a OP TAK, přijetí nových partnerů MAS Nad Prahou – Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, z.s. (IČO 26558491) a Tišické Mamas z.s. (IČO 08826668).

Protokol

2023

VH hlasováním per rollam ve dnech 18. – 21. 7. 2023 zvolila nového partnera JeduEdu.cz, z.ú. do Programového výboru a schválila Programový výbor v následujícím složení:

Název partnera IČ / Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
JeduEdu.cz, z.ú.08367248Markéta AmorimSoukromýVolnočasové aktivity
Město Odolena Voda00240559Ing. Jarmila LedvinkováVeřejnýVeřejná správa
Golf Club Zlonín z. s.22834982Ondřej VrabecSoukromýSport
JUDr. Vladimír Palák29.8.1955JUDr. Vladimír PalákSoukromýPodnikání (nezemědělské)
Lenka Kučerová22.7.1972Lenka KučerováSoukromýVolnočasové
aktivity
Mateřská škola Líbeznice75030438Bc. Martina Podlipná, DiS.VeřejnýVzdělávání
Stonožka Líbeznice, o.s.22854266Ing. Miriam
Kupková
SoukromýVolnočasové
aktivity

Programový výbor schválil změnu strategie

2022

Po změně zástupce partnera Města Odolena Voda pracuje Programový výbor v následujícím složení:

Název partnera IČ / Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Rybářský spolek Bášť64934136Jara Georg MegerSoukromýMyslivost, rybáři, včelaři, chovatelé
Město Odolena Voda00240559Ing. Jarmila LedvinkováVeřejnýVeřejná správa
Golf Club Zlonín z. s.22834982Ondřej VrabecSoukromýSport
JUDr. Vladimír Palák29.8.1955JUDr. Vladimír PalákSoukromýPodnikání (nezemědělské)
Lenka Kučerová22.7.1972Lenka KučerováSoukromýVolnočasové
aktivity
Mateřská škola Líbeznice75030438Bc. Martina Podlipná, DiS.VeřejnýVzdělávání
Stonožka Líbeznice, o.s.22854266Ing. Miriam
Kupková
SoukromýVolnočasové
aktivity

2020

Programový výbor v hlasování per rollam ve dnech 2.- 5. listopadu 2020 schválil přistoupení partnerů MAS – protokol

2019

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 stanovila usnesením č. 1.a/009/VH ii) nový počet členů Programového výboru. Od 12. 12. 2019 bude mít Programový výbor 7 členů.

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 zvolila usnesením č. 1.a/009/VH iv) členy Programového výboru. Od 12. 12. 2019 pracuje Programový výbor v následujícím složení:

Název partnera IČ / Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Rybářský spolek Bášť64934136Jara Georg MegerSoukromýMyslivost, rybáři, včelaři, chovatelé
Město Odolena Voda00240559Ing. Jarmila LedvinkováVeřejnýVeřejná správa
Golf Club Zlonín z. s.22834982Ondřej VrabecSoukromýSport
JUDr. Vladimír Palák29.8.1955JUDr. Vladimír PalákSoukromýPodnikání (nezemědělské)
Lenka Kučerová22.7.1972Lenka KučerováSoukromýVolnočasové
aktivity
Mateřská škola Líbeznice75030438Bc. Martina Podlipná, DiS.VeřejnýVzdělávání
Stonožka Líbeznice, o.s.22854266Ing. Miriam
Kupková
SoukromýVolnočasové
aktivity

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 22. 7. 2019 potvrdila usnesením č 3/008/VH ii) následující složení Programového výboru:

Název partnera IČ / Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Rybářský spolek Bášť64934136Jara Georg MegerSoukromýMyslivost, rybáři, včelaři, chovatelé
Město Odolena Voda00240559Ing. Jarmila LedvinkováVeřejnýVeřejná správa
Golf Club Zlonín z. s.22834982Ondřej VrabecSoukromýSport
JUDr. Vladimír Palák29.8.1955JUDr. Vladimír PalákSoukromýPodnikání (nezemědělské)
Lenka Kučerová22.7.1972Lenka KučerováSoukromýVolnočasové
aktivity
Mateřská škola Líbeznice75030438Bc. Martina Podlipná, DiS.VeřejnýVzdělávání
Stonožka Líbeznice, o.s.22854266Ing. Miriam
Kupková
SoukromýVolnočasové
aktivity

2018

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 31. 7. 2018 odvolala z Programového výboru Jasmínu Pekařovou a na její místo zvolila Lenku Kučerovou. Programový výbor pracuje od 1. 8. 2018 v tomto složení:

Název partnera IČ / Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Rybářský spolek Bášť64934136Jara Georg MegerSoukromýMyslivost, rybáři, včelaři, chovatelé
Město Odolena Voda00240559Ing. Jarmila LedvinkováVeřejnýVeřejná správa
FOKUS Praha, o.s.45701822Jiří NovákNeziskovýKultura a sociální oblast
Golf Club Zlonín z. s.22834982Ondřej VrabecSoukromýSport
JUDr. Vladimír Palák29.8.1955JUDr. Vladimír PalákSoukromýPodnikání (nezemědělské)
Sportovní klub Čakovičky62930699Eva Fričová (do 29. 11. 2017)
Karel Tomášek (od 30. 11. 2017)
NeziskovýSport a tělovýchova
Lenka Kučerová22.7.1972Lenka KučerováSoukromýVolnočasové
aktivity
Mateřská škola Líbeznice75030438Bc. Martina Podlipná, DiS.VeřejnýVzdělávání
Stonožka Líbeznice, o.s.22854266Ing. Miriam
Kupková
SoukromýVolnočasové
aktivity

2017

Jednání PV 14. 11. 2017 – zápis

2015

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 25. 11. 2015 zvolila do Programového výboru za odstupujícího partnera M-Machoo s.r.o., zastoupeného Terezií Hejnicovou partnera Stonožka Líbeznice o.s., zastoupeného Miriam Kupkovou. Programový výbor pracoval do 31. 7. 2018 v tomto složení:

Název partnera IČ / Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Neziskový

Hasiči, rybáři a zemědělci

FOKUS Praha, o.s.

45701822

Jiří Novák

Neziskový

Kultura a sociální oblast

Město Odolena Voda

00240559

Hana Plecitá

Veřejný

Místní samospráva a DSO

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Neziskový

Sport a tělovýchova

Sportovní klub Čakovičky

62930699

Eva Fričová do 29. 11. 2017,
Karel Tomášek od 30. 11. 2017

Neziskový

Sport a tělovýchova

Vladimír Palák

 

29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Stavebnictví a zahradnictví

Jasmína Pekařová

 

6.7.1980

Jasmína Pekařová

Soukromý

Školství

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Školství

Stonožka z.s.

22854266

Miriam
Kupková

Neziskový

Volnočasové
aktivity

2014

Předsedou Programového výboru je Mateřská škola Líbeznice, zastoupená Bc. Martinou Podlipnou, DiS.

Valná hromada 25. 11. 2014 zřídila Programový výbor, 9-ti členný rozhodovací orgán Místní akční skupiny a zvolila jeho členy. Programový výbor pracoval do 25. 11. 2015 v tomto složení:

Název partnera IČ / Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Neziskový

Hasiči, rybáři a zemědělci

FOKUS Praha, o.s.

45701822

Jiří Novák

Neziskový

Kultura a sociální oblast

Město Odolena Voda

00240559

Hana Plecitá

Veřejný

Místní samospráva a DSO

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Neziskový

Sport a tělovýchova

Sportovní klub Čakovičky

62930699

Eva Fričová

Neziskový

Sport a tělovýchova

Vladimír Palák

 29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Stavebnictví a zahradnictví

Jasmína Pekařová

 6.7.1980

Jasmína Pekařová

Soukromý

Školství

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Školství

M-Machoo s. r. o.

26462494

Terezie
Hejnicová

Soukromý

Volnočasové
aktivity

Hlasování MPV ve dnech 7. – 10. 4. 2014 (protokol)

2013

Valná hromada 27. 11. 2013 rozhodla, že nadále bude Monitorovací a programový výbor pracovat ve 13ti členném složení. Valná hromada odvolala Zuzanu Černou, Mgr. Ivetu Dalajkovou Chmielovou, Mgr. Jana Havlíčka, Ing. Josefa Chalupu, Martinu Kvasničkovou, Mgr. Šárku Medovou, Bc. Zdeňka Nováka, Mgr. Ivanu Pekárkovou, Ing. Jana Pekaře, Šárku Šilhánovou a Mgr. Hanu Závorkovou. Valná hromada zvolila nové členy Jasmínu Pekařovou, pana Jaru George Megera, Ing. Ondřeje Vrabce a Jiřího Nováka. MPV pracoval do 25. 11. 2014 ve složení:

 • Červínová Ludmila, Ing., Obec Přezletice
 • Fričová Eva, Sportovní klub Čakovičky
 • Krejcar Miloš, Ing., Zámek Zdiby s. r. o.
 • Melichar Jiří, Obec Nová Ves
 • Meger Jara Georg, Kynologie Bašť
 • Novák Jiří, FOKUS Praha
 • Palák Vladimír, JUDr., občan Vodochody
 • Pekařová Jasmína, občan Mratín
 • Podlipná Martina, MŠ Líbeznice
 • Veselý Zdeněk, Obec Sedlec
 • Vrabec Ondřej, Ing., Golf Club Zlonín
 • Výborová Dita, Ing., Město Odolena Voda
 • Žihla Václav, Obec Bašť

Dokumenty

Valná hromada 21. 3. 2013 zvolila 20ti členný Monitorovací a programový výbor. MPV pracoval do 27. 11. 2013 ve složení:

 • Černá Zuzana, MŠ Bašť
 • Červínová Ludmila, Ing., Obec Přezletice
 • Fričová Eva, Sportovní klub Čakovičky
 • Havlíček Jan, Mgr., občan
 • Chalupa Josef, Město Kostelec nad Labem
 • Chmielová Dalajková Iveta, Obec Hovorčovice
 • Krejcar Miloš, Ing., Zámek Zdiby s. r. o.
 • Kvasničková Martina, MŠ Mratín
 • Medová Šárka, MŠ Předboj
 • Melichar Jiří, Obec Nová Ves
 • Novák Zdeněk, Agentura pro Mratín
 • Palák Vladimír, JUDr., Obec Vodochody
 • Pekárková Ivana, Mgr., Základní škola a Základní umělecká škola
 • Pekař Jan, Ing., občan
 • Podlipná Martina, MŠ Líbeznice
 • Šilhanová Šárka, MŠ Nová Ves
 • Veselý Zdeněk, Obec Sedlec
 • Výborová Dita, Ing., Město Odolena Voda
 • Závorková Hana, Mgr., Oblastní muzeum Praha východ
 • Žihla Václav, Obec Bašť

 

Název partnera IČ / Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Neziskový

Hasiči, rybáři a zemědělci

FOKUS Praha, o.s.

45701822

Jiří Novák

Neziskový

Kultura a sociální oblast

Město Odolena Voda

00240559

Hana Plecitá

Veřejný

Místní samospráva a DSO

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Neziskový

Sport a tělovýchova

Sportovní klub Čakovičky

62930699

Eva Fričová

Neziskový

Sport a tělovýchova

Vladimír Palák

 29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Stavebnictví a zahradnictví

Jasmína Pekařová

 6.7.1980

Jasmína Pekařová

Soukromý

Školství

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Školství

M-Machoo s. r. o.

26462494

Terezie
Hejnicová

Soukromý

Volnočasové aktivity