Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místní akční skupiny. Členové Kontrolního výboru musí být voleni z partnerů Místní akční skupiny. Kontrolní výbor nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě Místní akční skupiny o výsledcích své kontrolní činnosti. Kontrolní výbor mimo jiné projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny, dohlíží na to, že Místní akční skupina vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy místních akčních skupin a strategií komunitně vedeného místního rozvoje, nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti Místní akční skupiny a kontroluje tam obsažené údaje, svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy Místní akční skupiny, kontroluje metodiku způsobu výběru projektů , její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Místní akční skupiny a zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 14. – 17. 7. 2020 (protokol) zvolila místo Obce Sedlec (vypověděl partnerskou smlouvu) Obec Máslovice.

Název partneraIČOZástupce partneraSektorZájmová skupina
Obec Bašť00240036Mgr. Vítězslav Kaliba, MPAVeřejnýVeřejná správa
Obec Nová Ves00240532Jiří MelicharVeřejnýVeřejná správa
Obec Máslovice00240443Ing. Vladimíra SýkorováVeřejnýVeřejná správa

Předsedou Kontrolního výboru je Obec Nová Ves, zastoupená Jiřím Melicharem.

Valná hromada 25. 11. 2014 zřídila tříčlenný kontrolní výbor jako kontrolní orgán Místní akční skupiny a zvolila jeho členy:

Název partneraIČOZástupce partneraSektorZájmová skupina
Obec Bašť00240036Václav ŽihlaVeřejnýMístní samospráva a DSO
Obec Nová Ves00240532Jiří MelicharVeřejnýMístní samospráva a DSO
Obec Sedlec00640239Zdeněk VeselýVeřejnýMístní samospráva a DSO
 1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místní akční skupiny.
 2. Členové Kontrolního výboru musí být voleni z partnerů Místní akční skupiny.
 3. Kontrolní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
 4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
 5. Kontrolní výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
 6. Kontrolní výbor nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě Místní akční skupiny o výsledcích své kontrolní činnosti.
 7. Kontrolní výbor:
 • projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny,
 • dohlíží na to, že Místní akční skupina vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy místních akčních skupin a strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
 • nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti Místní akční skupiny a kontroluje tam obsažené údaje,
 • svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují
 • zájmy Místní akční skupiny,
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů Místní akční skupiny a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Místní akční skupiny,
 • zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

(ze Statutu společnosti MAS Nad Prahou z 4. 11. 2015)