Dne 12. února 2013 byla podána žádost na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) o poskytnutí dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Rozhodnutím tohoto orgánu ze dne 17. 5. 2013 byla MAS Nad Prahou poskytnuta dotace ve výši 496 280 Kč. Projekt byl ukončen 13. 6. 2014 předložením Závěrečné monitorovací zprávy poskytovateli dotace, resp. 13. 10. 2014 proplacením dotace na účet příjemce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více na https://ec.europa.eu/agricultue/rurdev/index_cs.htm