MAS Nad Prahou jako příjemce dotace pro místní partnerství v rámci Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 byla povinna uskutečnit tzv. tréninkovou výzvu na realizaci měkké akce. Realizace tréninkové výzvy, která nepodléhá zadávacímu řízení, slouží k ověření správnosti nastavení organizačních struktur a interních postupů pro plnění jedné z budoucích základních funkcí místního partnerství, a to výběru projektů k financování v rámci MAS. Zadávací řízení je uzavřeno.

Výzva a zadávací dokumentace (uveřejněno 23. 10. 2013)

Výběrová komise se sešla 18. 11. 2013 a hodnotila tři doručené nabídky.

Seznam podaných nabídek

Protokol z jednání komise

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

Oznámení o vyloučení uchazeče

Smlouva s vítězným uchazečem

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více na https://ec.europa.eu/agricultue/rurdev/index_cs.htm