Aktuality

Pravidelné zprávy o dění v MAS Nad Prahou

7. 12. 2023

VALNÁ HROMADA MAS NAD PRAHOU

Valné hromada MAS Nad Prahou o.p.s. se koná ve středu 13. prosince 2023 v 18 hodin v ZŠ a ZUŠ Líbeznice – budova Rondel, Měšická 322. Více podrobností naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme na setkání s Vámi.

7. 12. 2023

MOBILNÍ SOCIÁLNÍ TÝM

Rádi pomůžeme se situací, se kterou si nevíte rady. Kontaktujte mobilní sociální tým, který pro Vás zabezpečuje obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahou o.p.s. v rámci projektu OPZ+ spolufinancovaného EU, více v letáku s informacemi.

16. 11. 2023

ZŠ LÍBEZNICE ERASMUS

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice byla velmi úspěšná a získala akreditaci v programu Erasmus. Akreditace Erasmus podpoří plnění dlouhodobé vize školy v oblasti moderního vzdělávání. V následujících letech tak bude ZŠ Líbeznice moci pravidelně realizovat výjezdy žáků a učitelů do zahraničí s cílem načerpat inspiraci pro zvyšování kvality výuky, získat přehled v rámci evropského vzdělávacího prostoru a umožnit žákům poznání evropské kultury vč. navázání kontaktů s vrstevníky v zahraničních školách. V říjnu se zrealizoval první zahraniční výjezd, který zavedl žáky 8. a 9. ročníků a jejich paní učitelky do španělské Granady.

work-progress_9371355
Stránky jsou ve výstavbě, prosím omluvte dočasné omezení a případné nedokonalosti. Děkujeme, Váš MAS tým!