Region Nad Prahou má 34 nových autobusových zastávek

MAS Nad Prahou dokončila první velký úspěšný projekt. V jedenácti obcích regionu rekonstruovala či nově vybudovala 34 autobusových zastávek.

„Celý region je závislý na dojíždění za prací. Každé ráno čekají na zastávkách stovky lidí. Díky právě dokončenému projektu teď mohou využívat nové moderní přístřešky a do autobusů budou nastupovat z upravených nástupišť,“ říká ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s. a starostka Baště Iva Cucová.

Celý projekt si vyžádal investici 9,2 miliónů korun. Více než 7 miliónů korun se podařilo získat z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy. Byl to určitě jeden z náročnějších projektů. Stavba probíhala současně na mnoha místech. Na starosti ji měla celou stavební firma Červenka Bohumil – BČ z Neratovic. Investované finanční prostředky tak navíc zůstaly v regionu.

„V tomto případě se podařilo evropské prostředky využít velmi rozumně. Zastávky opravit potřebovaly. Využívá je navíc denně opravu mnoho lidí – velká část populace celého regionu. Navíc se díky kvalitním architektonickým prvkům podařilo zvýšit úroveň veřejných prostranství,“ podtrhuje líbeznický starosta a jeden z iniciátorů MAS Nad Prahou Martin Kupka.