Líbeznické posvícení (14. 9. 2013, prezenční listina)

Informační schůzka Neratovice (18. 6. 2013, prezenční listina)

Den dětí Bašť (23. 5. 2013, prezenční listina)

XCO Beckov (4. 5. 2013, prezenční listina)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více na https://ec.europa.eu/agricultue/rurdev/index_cs.htm