CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008206 Režijní zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008207 Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou

Vloženo 30. 3. 2023

Programový výbor schválil změnu strategie CLLD a výzvu č. 7 PRV.

Vloženo 22. 7. 2021
Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou pro období 2021 – 2027 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR schválena 22. 7. 2021.
Vloženo 17. 12. 2020
Vloženo 17. 12. 2020
Valná hromada MAS Nad Prahou 8. 12. 2020 projednala a ve dnech 14. – 17. 12 2020 per rollam schválila Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou. Prezentaci nahrazující zápis, protokol a tabulku s přepočtem hlasovacích práv naleznete zde.
Vloženo 8. 12. 2020
Zvukový záznam z veřejného projednání Návrhu Koncepční části SCLLD naleznete zde.
Vloženo 30. 11. 2020
Zveřejňujeme návrh Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou, ve kterém jsou již zapracovány veškeré závěry uskutečněných fokusních skupin. Dokument si můžete přečíst zde.
Vloženo 29. 11. 2020
Závěry fokusních skupin byly zapracovány do návrhu cílů a opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Nad Prahou, dovolujeme si vás proto pozvat na veřejné projednání jejího návrhu v úterý 8. prosince 2020 od 16 hodině na platformě Zoom. Stačí se zaregistrovat na info@nadprahou.eu, zašleme vám jak odkaz k přihlášení, tak návrh Strategie.
Aktualizováno 9. 12. 2020

Ve dnech 23. 11. až 8. 12. 2020 se uskutečnilo jednání sedmi fokusních skupin, jejichž cílem bylo ověřit správnost analýzy rozvojového potenciálu a návrh opatření. Prezenční listiny, zápisy a zvukové záznamy průběhu jednání naleznete zde .

Vloženo 25. 11. 2020
Došlo k úpravě harmonogramu jednání Fokusních skupin. Ve čtvrtek 26. listopadu se uskuteční FG Zemědělství a lesnictví od 18 hodin a FG Nezemědělské podnikání od 19 hodin. FG Myslivost, rybáři, včelaři a chovatelé je zrušena a proběhne v rámci FG Kultura a spolková činnost. Byla doplněna další FG Veřejná správa, která se uskuteční 8. prosince. Aktualizovanou pozvánku naleznete zde .

Vloženo 23. 11. 2020
Zveřejňujeme podkladové materiály pro účastníky fokusních skupin.
Návrh analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS Nad Prahou
Návrh strategických a specifických cílů a opatření Strategického rámce

Vloženo 18. 11. 2020
Vloženo 17. 11. 2020
Průzkum samospráv byl ukončen. O připravovaných projektech nás informovali zástupci 22 obcí a měst. Všechny odpovědi jsou k dispozici zde .
Vloženo 14. 11. 2020

Průzkum Jak se nám žije Nad Prahou byl ukončen. Bylo vyplněno 1 450 dotazníků. Přehled problémů, které respondenti označili, že velmi významně nebo spíše významně ovlivňují kvalitu jejich života v sídle, jejich pracovní uplatnění a životní prostředí v jejich bezprostřední blízkosti, jsou uvedeny v tabulce v řazení podle četnosti výskytu odpovědí. Všechny odpovědi jsou k dispozici zde.

Vloženo 2. 11. 2020
Byl zahájen průzkum samospráv o připravovaných projektech pro nové programové období 20211. Dotazník lze vyplnit zde .

Vloženo 24. 10. 2020
Usilovně pracujeme na tvorbě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2021 – 2027. Touto cestou chceme i vás, obyvatele regionu Nad Prahou, požádat o pomoc se zjišťováním potřeb v našem území. Vyplňte nám, prosíme, krátký dotazník. Čím více odpovědí dostaneme, tím přesnější bude zjištění problémů, které nás Nad Prahou trápí, a na které se můžeme v novém období zaměřit. Jako dárek za váš čas můžete získat jeden z regionálních produktů od Sirupy od Sejkorky a Dobrý svět(lo). Losování bude probíhat v průběhu a po ukončení dotazování každé pondělí 2,. 9. a 16. listopadu. A jaké ceny můžete získat? To budeme od příštího týdne postupně zveřejňovat na naší facebookové stránce. Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat život v území Nad Prahou. Dotazník můžete vyplnit zde.

Vloženo 6. 11. 2020
Pro koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsme aktualizovali sociálně demografické podklady. S vývojem vybraných dat od roku 2014 se můžete seznámit zde.

Vloženo 3. 8. 2020