Vloženo 11. 1. 2019

Pozvánka na Pracovní skupinu Rodina 17. ledna 2019
Pozvánka na Pracovní skupinu Zdravotně postižení 17. ledna 2019
Pozvánka na Pracovní skupinu Senioři 17. ledna 2019

Vloženo 8. 6. 2018

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou postoupil do fáze, která se zaměřuje na spolupráci a zapojení obyvatel a organizací cílové oblasti. V minulém období jsme se setkali se starosty dotčených obcí jako zadavateli sociálních služeb. Mluvili s nimi o tom, jak vnímají situaci v obci, jaké problémy obec trápí a co obec plánuje. Navázali jsme rozhovory s poskytovateli sociálních služeb, kteří nám představí svůj pohled na věc. A budeme mluvit také s příjemci sociálních služeb.

Pracovní skupiny jsou příležitost k setkání lidí napříč zadavateli, poskytovateli a příjemci. Je to setkání, které má spojit pohledy jednotlivých stran. Formou brainstormingu se budeme snažit pojmenovat problémy, které existují v této oblasti. Poslechneme si, jak to vidí ostatní. Jak fungují věci v praxi. Budeme hledat cesty, jak řešit problémy. A snažit se řešení napomáhat a otevírat cesty k jeho realizaci.

Zdaleka nejde jen o seniory a péči o ně. V posledních letech je čím dál palčivější například téma osob ohrožených exekucemi, což je věc s mnoha navazujícími problémy. Děti ze sociálně slabých rodin nebo často opomíjení „teenageři bez náplně volného času“.

Pro Koordinační skupiny Líbeznice a okolí a Odolena voda a okolí máme naplánováno v současné chvíli celkem 5 setkání. První z nich na

21. 6. 2018 v 18 hodin v budově ZŠ Líbeznice v Rondelu.

Následná setkání budou tematicky rozdělena 1. senioři, 2. zdravotně postižení, 3. rodina, děti a mládež, 4. menšiny a prevence sociálního vyloučení.

Pro každé téma organizujeme jednu pracovní skupinu, ve které by se měli potkat zástupci obcí, zástupci poskytovatelů a lidé, kteří mají k tématu co říct. Například vedoucí místních spolků, mateřských center, rodiče mající doma postižené dítě, vedoucí klubu seniorů, občané aktivní v bydlišti a další.

Setkání jsou neformální a otevřená. Neúčast na úvodním setkání nijak neomezuje účast na dalších schůzkách. Potvrzení účasti oceníme, ale není podmínkou.

Pracovní skupiny jsou významným zdrojem informací pro Plán sociálních služeb, který je výstupem tohoto projektu. Věříme, že se nám podaří navázat příjemnou a úspěšnou spolupráci, která ponese plody a přetrvá i po skončení projektu.