MAS Nad Prahou není nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, zaměstnanci a partneři MAS Nad Prahou jsou členy realizačního týmu a Řídícího výboru MAP. S výsledky projektu se můžete seznámit zde.

Aktuálně z projektu MAP II pro Brandýsko:
Přehled plánovaných akcí a seminářů – podzim 2019
Letní škola pro pedagogy

Projekt MAP II pro Brandýsko. O co jde?

MAP je zkratka slova Místní akční plán vzdělávání.

MAP I byl projekt, který měl za úkol vyhledávat překážky, které školákovi, dětem v MŠ/ ZŠ nebo jejich rodičům či učitelům komplikují život a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení – jednalo se o projekt plánovací.

Nyní se nacházíme v další fázi a na řadu přichází MAP II – projekt navazující, ve kterém se budeme bavit a některé společné aktivity realizovat.

Ve výzvě MAP II zpracovává a podává žádost MAS Střední Polabí za celé ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V současné chvíli se do MAP II zapojilo 80% všech základních a mateřských škol z území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. MAP II tak přinese do regionu necelých 16 mil. Kč.

Navrhované aktivity pro školy v rámci projektu ZDARMA:

 • Pravidelná aktualizace investic – možnost čerpat z EU nebo národních peněz
 • Pravidelná setkávání ředitelů škol v ORP a informace o dění ve školství
 • Účast na Dvoudenní prázdninové škole pro pedagogy (MŠ i ZŠ)
 • Účast na odborných seminářích v rámci projektu a výjezdních zasedáních pedagogů a ředitelů škol
 • Sdílení odborníků v rámci projektu pro školy (např.: logoped, speciální pedagog, školní psycholog, právník, expert na inkluzi)
 • Deskové hry a stavebnice pro ZŠ a MŠ – seminář a praktické ukázky, sdílení zkušeností + deskové hry a stavebnice k zapůjčení
 • Možné projekty spolupráce např.: Post Bellum – příběhy našich sousedů, přírodovědné procházky Polabím, vzdělávání žáků v měkkých dovednostech, projekty na místní historii, ochrana životního prostředí
 • Podpora spolupráce knihoven a škol
 • Pravidelná setkávání Výchovných poradců
 • Síťování pedagogických pracovníků (1. stupeň, M, Čj, Fy, cizí jazyky…)
 • Komunitní vzdělávací akce a projekty, regionální prezentace a výstavy
 • Soutěže škol s různým zaměřením

Chceme dát prostor rodičům, pedagogům, dětem, aby spolu mluvili o školství a vymýšleli společně, co je mohou i sami zlepšit. Drobné projekty spolupráce můžeme z projektu uhradit.

Chcete se do projektu MAP II pro Brandýsko zapojit nebo máte dotazy? Obraťte se na pracovníky MAS Střední Polabí – Barboru Roušarovou, tel: 774 842 464, e-mail: rousarova@strednipolabi.cz a Emilii Koťátkovu, tel: 607 978 465, kotatkova@strednipolabi.cz.