Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006595
Výstup z projektu: Komunitní plán sociálních služeb
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2019
Výše finanční podpory: 1 879 360 Kč

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Nad Prahou

Kompletní katalog sociálních a návazných služeb

Fokusní skupiny

Publikováno 3. 1. 2019

Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou – co nás čeká v roce 2019

V MAS Nad Prahou už rok probíhá projekt Komunitní plánování sociálních služeb. Projekt nekryje přesně území obcí MAS Nad Prahou. Týká se celého území obce s rozšířenou působností Neratovice. A část obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jde o obce Bášť, Bořanovice, Brázdim, Hovorčovice, Líbeznice, Měšice, Mratín, Nová ves, Předboj, Přezletice, Sluhy, Sedlec, Veleň, Zlonín, Husinec, Klecany, Klíčany, Máslovice, Odolena voda, Panenské Břežany, Veliká ves, Vodochody, Zdiby, které byly v projektu označeny jako Líbeznice a okolí a Odolena voda a okolí. V projektu úzce spolupracujeme s MAS Střední Polabí, kde probíhá stejný projekt pro zbytek ORP Brandýs a další území.

Je téměř za námi období rozhovorů, analýz a sbírání dat. Podařilo se nám ustavit Pracovní a Koordinační skupiny. Pracovní skupiny už se několikrát sešly a z jejich setkání vzešly zajímavé podněty, včetně požadavků na témata přednášek a vzdělávání, různého pojetí Senior taxi či možnosti kluboven pro teenagery. Zejména starostové obcí sdílely své zkušenosti a nápady, které se staly inspirací pro ostatní. Nyní čekají Pracovní skupiny pravidelné schůzky, které by měly již mít konkrétní výsledky potřebné k napsání Střednědobého plánu sociálních služeb, jenž bude výsledkem projektu. Setkání pracovních skupin jsou otevřená a účastnit se jich může kdokoliv. Vítán je každý, kdo se chce podílet na zlepšování života v území, dostupnosti a kvalitě sociálních služeb, kdo se chce podělit o svou zkušenost.

O jejich konání se dozvíte vždy na našich stránkách, na našem Facebookovém profilu a, doufejme, i na webových stránkách obcí, které se projektu účastní. Pracovní skupiny jsou čtyři, podle cílových skupin. Jsou to Senioři, Rodina a děti, Zdravotně postižení a Osoby ohrožené sociálním vyloučením a menšiny.

Mnohdy je pro nás těžké dostat se k těm, kteří by nám měli co říct, ve skupině Zdravotně postižení. Hledáme lidi se zdravotním handicapem nebo osoby o ně pečující, kteří by si s námi přišli popovídat o tom, co z jejich pohledu v území schází, s čím se potýkají. A hledat společně řešení. Stejně tak ve skupině Osoby ohrožené sociálním vyloučením a menšiny. Srdečně zveme příslušníky menšin, sociálně slabé osoby, lidi, kteří se potýkají s exekucemi a jinými životními problémy, aby si s námi přišli promluvit o tom, jaká pomoc v území by se jim hodila. Například jaké poradenství by uvítali.

Plánovat komunitně znamená plánovat odspoda. Plánovat lidmi, kteří využívají nebo by potřebovali využívat sociální (a návazné) služby v území. Myšlenka projektu je opravdu dobrá, ale celé se to neobejde bez lidí, komunikace a sdílení informací. Věříme, že v roce 2019 se zapojí co nejvíce z Vás, aby smysl projektu byl naplněn.

Pracovní skupiny

Problém neexistence společného komunitního plánu sociálních služeb ve SO ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav byl identifikován již v projektu Podpory meziobecní spolupráce, který se také ve velké míře zabýval problematikou sociálních služeb. Na základě těchto výstupů byl v roce 2015 zformulován požadavek Shromážděním starostů MAS Nad Prahou na zpracování komunitního plánu .

Výzva ohledně komunitního plánování sociálních služeb byla vyhlášena až koncem roku 2016. MAS Nad Prahou se okamžitě pustila do přípravy projektu pro celý region. Po jednáních s vedením města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Neratovice MAS začátkem roku 2017 podala žádost o podporu projektu Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou.

Cílem projektu je zavedení a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v celém regionu Nad Prahou.

Prostřednictvím metody komunitního plánování chceme vyhodnotit a aktualizovat již doznívající Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Neratovice (dále SPRSS), který byl zpracován na období 2013 – 2017 a zpracovat podobné plány pro obce v okolí Líbeznic a Odolena Voda.

Věříme, že samotný projekt pomůže obcím se v dané problematice lépe zorientovat – identifikovat problémy v regionu, zmapovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb dle platného zákona o sociálních službách, vytvořit a zajistit optimální sítě směřující ke zlepšení kvality života občanů a k prevenci sociálního vyloučení. Projekt také umožní zvýšení komplexní informovanosti odpovídající potřebám cílových skupin, zapojení veřejnosti do dění v regionu a zejména vznik strategie, tj. efektivního nástroje pro podporu dostupných soc. služeb na místní úrovni. Dále předpokládáme, že existence SPRSS v ORP Neratovice, územní blízkost a zkušenosti s metodou komunitního plánování mohou urychlit a kvalitativně posunout celý proces ve zmiňovaném regionu.