Je tu opět 100 % dotace na výsadbu listnatých/ovocných stromů.
Výzva Národního programu životního prostředí navazuje na úspěšnou výzvu z loňského a letošního roku. Opět vám s renomovaným zahradním architektem a dendrologem Bc. Ondřejem Turkem nabízíme dodávku na klíč, od zpracování žádosti o dotaci, přes zajištění nákupu sazenic od regionálních zahradních školek až po podání žádosti o platbu. Vy si pouze vytipujete vhodné místo a zajistíte dobrovolníky pro výsadbu. O vše ostatní se postaráme my.

 

Na co můžete dotaci získat
Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých/ovocných stromů

Kdo může žádat
Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí

Výše příspěvku
151 000 – 250 000 Kč

Maximální míra podpory
100 % ze způsobilých výdajů

Termíny podání žádostí
Zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2021

Ukončení příjmu žádostí:
30. 12. 2023 nebo vyčerpání alokace (200 mil. Kč)

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.
  • Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu.
  • Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.
  • Výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz