19. prosince 2014
Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji

Projekt je založen na stávající spolupráci místních akčních skupin v oblasti podpory definování dobré praxe, výměny zkušeností a stanovení doporučených způsobů evaluace a monitoringu strategií MAS na území Středočeského kraje. Rozšíření spolupráce mezi místními akčními skupinami Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Region Pošembeří o.p.s., Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Brdy – Vltava o.p.s., MAS Zálabí, z. s., MAS Jihozápad o.p.s., MAS Vyhlídky, z.s., MAS Brdy, z.ú., MAS Střední Polabí o.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Nad Prahou o.p.s., konzultace příkladů dobré praxe v oblasti evaluace strategií.

Výstupy projektu:

  • Účast všech MAS na semináři
  • Vypracování doporučující metodiky evaluace a monitoringu Strategií MAS
  • Soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně studií týkající se tématu evaluace a monitoringu Strategií MAS

Dokumenty:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Více na https://ec.europa.eu/agricultue/rurdev/index_cs.htm