Podpořeno v rámci projektu CZ,06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008207 Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou
V rámci příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021 – 2027 se Místní akční skupina představí v obcích a městech regionu Nad Prahou během Tour Mezi řekami 2020 – 2021.
Zveřejněno 19. 6. 2021
V sobotu 26. června zamíří Tour Mezi řekami do Hovorčovic.
Zveřejněno 19. 5. 2021
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 – 2021 v sobotu 5. června do Klíčan.
Zveřejněno 2. 10. 2020
Vzhledem k protikoronavirovým opatřením se prezetační akce ruší.
Zveřejněno 25. 9. 2020
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 – 2021 v sobotu 10. října do Předboje.
Zveřejněno 21. 9. 2020
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 – 2021 v sobotu 3. října do Zlonína.
Zveřejněno 9. 9. 2020
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 – 2021 v sobotu 26. září do Předboje.
Zveřejněno 19. 8. 2020
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 – 2021 v sobotu 5. září do Líbeznic.