2023

VH hlasováním per rollam ve dnech 18. – 21. 7. 2023 zvolila nového partnera JeduEdu.cz, z.ú. do Programového výboru a schválila Programový výbor v následujícím složení:

Název ú.partnera

Datum narození

Zástupce partnera

Sektor

Zájmová skupina

JeduEdu.cz, z.ú.

08367248

Markéta Amorim

Soukromý

Volnočasové aktivity

Město Odolena Voda

00240559

Ing. Jarmila Ledvinková

Veřejný

Veřejná správa

Golf Club Zlonín z. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Soukromý

Sport

JUDr. Vladimír Palák

29.8.1955

JUDr. Vladimír Palák

Soukromý

Podnikání (nezemědělské)

Lenka Kučerová

22.7.1972Lenka

Kučerová

Soukromý

Volnočasové
aktivity

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Bc. Martina Podlipná, DiS.

Veřejný

Vzdělávání

Stonožka Líbeznice, o.s.

22854266

Ing. Miriam
Kupková

Soukromý

Volnočasové
aktivity

Programový výbor schválil změnu strategie

2022

Po změně zástupce partnera Města Odolena Voda pracuje Programový výbor v následujícím složení:

Název partnera

Datum narození

Zástupce partnera

Sektor

Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Soukromý

Myslivost, rybáři, včelaři, chovatelé

Město Odolena Voda

00240559

Jarmila Ledvinková

Veřejný

Veřejná správa

Golf Club Zlonín z. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Soukromý

Sport

Vladimír Palák

29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Podnikání (nezemědělské)

Lenka Kučerová

22.7.1972Lenka

Kučerová

Soukromý

Volnočasové
aktivity

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Vzdělávání

Stonožka Líbeznice, o.s.

22854266

Miriam
Kupková

Soukromý

Volnočasové
aktivity

2020

Programový výbor v hlasování per rollam ve dnech 2.- 5. listopadu 2020 schválil přistoupení partnerů MAS – protokol

2019

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 stanovila usnesením č. 1.a/009/VH ii) nový počet členů Programového výboru. Od 12. 12. 2019 bude mít Programový výbor 7 členů.

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 zvolila usnesením č. 1.a/009/VH iv) členy Programového výboru. Od 12. 12. 2019 pracuje Programový výbor v následujícím složení:

Název partnera

Datum narození

Zástupce partnera

Sektor

Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Soukromý

Myslivost, rybáři, včelaři, chovatelé

Město Odolena Voda

00240559

Hana Plecitá

Veřejný

Veřejná správa

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Soukromý

Sport

Vladimír Palák

29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Podnikání (nezemědělské)

Lenka Kučerová

22.7.1972Lenka

Kučerová

Soukromý

Volnočasové
aktivity

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Vzdělávání

Stonožka z.s.

22854266

Miriam
Kupková

Soukromý

Volnočasové
aktivity

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 22. 7. 2019 potvrdila usnesením č 3/008/VH ii) následující složení Programového výboru:

Název partnera

Datum narození

Zástupce partnera

Sektor

Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Neziskový

Hasiči, rybáři a zemědělci

FOKUS Praha, o.s.

45701822

Jiří Novák

Neziskový

Kultura a sociální oblast

Město Odolena Voda

00240559

Hana Plecitá

Veřejný

Místní samospráva a DSO

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Neziskový

Sport a tělovýchova

Sportovní klub Čakovičky

62930699

Karel Tomášek

Neziskový

Sport a tělovýchova

Vladimír Palák

29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Stavebnictví a zahradnictví

Lenka Kučerová

22.7.1972Lenka

Kučerová

Soukromý

Volnočasové
aktivity

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Školství

Stonožka z.s.

22854266

Miriam
Kupková

Neziskový

Volnočasové
aktivity

2018

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 31. 7. 2018 odvolala z Programového výboru Jasmínu Pekařovou a na její místo zvolila Lenku Kučerovou. Programový výbor pracuje od 1. 8. 2018 v tomto složení:

Název partnera

Datum narození

Zástupce partnera

Sektor

Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Neziskový

Hasiči, rybáři a zemědělci

FOKUS Praha, o.s.

45701822

Jiří Novák

Neziskový

Kultura a sociální oblast

Město Odolena Voda

00240559

Hana Plecitá

Veřejný

Místní samospráva a DSO

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Neziskový

Sport a tělovýchova

Sportovní klub Čakovičky

62930699

Eva Fričová do 29. 11. 2017,
Karel Tomášek od 30. 11. 2017

Neziskový

Sport a tělovýchova

Vladimír Palák

29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Stavebnictví a zahradnictví

Lenka Kučerová

22.7.1972Lenka

Kučerová

Soukromý

Volnočasové
aktivity

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Školství

Stonožka z.s.

22854266

Miriam
Kupková

Neziskový

Volnočasové
aktivity

Jednací řád (schválený 11. 4. 2018)
Jednání PV 11. 4. 2018 – zápis
2017
Jednání PV 14. 11. 2017 – zápis
2016
2015

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 25. 11. 2015 zvolila do Programového výboru za odstupujícího partnera M-Machoo s.r.o., zastoupeného Terezií Hejnicovou partnera Stonožka Líbeznice o.s., zastoupeného Miriam Kupkovou. Programový výbor pracoval do 31. 7. 2018 v tomto složení:

Název partnera

Datum narození

Zástupce partnera

Sektor

Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Neziskový

Hasiči, rybáři a zemědělci

FOKUS Praha, o.s.

45701822

Jiří Novák

Neziskový

Kultura a sociální oblast

Město Odolena Voda

00240559

Hana Plecitá

Veřejný

Místní samospráva a DSO

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Neziskový

Sport a tělovýchova

Sportovní klub Čakovičky

62930699

Eva Fričová do 29. 11. 2017,
Karel Tomášek od 30. 11. 2017

Neziskový

Sport a tělovýchova

Vladimír Palák

29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Stavebnictví a zahradnictví

Jasmína Pekařová

6.7.1980

Jasmína Pekařová

Soukromý

Školství

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Školství

Stonožka z.s.

22854266

Miriam
Kupková

Neziskový

Volnočasové
aktivity

2014

Předsedou Programového výboru je Mateřská škola Líbeznice, zastoupená Bc. Martinou Podlipnou, DiS.

Valná hromada 25. 11. 2014 zřídila Programový výbor, 9-ti členný rozhodovací orgán Místní akční skupiny a zvolila jeho členy. Programový výbor pracoval do 25. 11. 2015 v tomto složení:

Název partnera

Datum narození

Zástupce partnera

Sektor

Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Neziskový

Hasiči, rybáři a zemědělci

FOKUS Praha, o.s.

45701822

Jiří Novák

Neziskový

Kultura a sociální oblast

Město Odolena Voda

00240559

Hana Plecitá

Veřejný

Místní samospráva a DSO

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Neziskový

Sport a tělovýchova

Sportovní klub Čakovičky

62930699

Eva Fričová

Neziskový

Sport a tělovýchova

Vladimír Palák

29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Stavebnictví a zahradnictví

Jasmína Pekařová

6.7.1980

Jasmína Pekařová

Soukromý

Školství

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Školství

M-Machoo s. r. o.

26462494

Terezie
Hejnicová

Soukromý

Volnočasové
aktivity

Hlasování MPV ve dnech 7. – 10. 4. 2014 (protokol)

2013

Valná hromada 27. 11. 2013 rozhodla, že nadále bude Monitorovací a programový výbor pracovat ve 13ti členném složení. Valná hromada odvolala Zuzanu Černou, Mgr. Ivetu Dalajkovou Chmielovou, Mgr. Jana Havlíčka, Ing. Josefa Chalupu, Martinu Kvasničkovou, Mgr. Šárku Medovou, Bc. Zdeňka Nováka, Mgr. Ivanu Pekárkovou, Ing. Jana Pekaře, Šárku Šilhánovou a Mgr. Hanu Závorkovou. Valná hromada zvolila nové členy Jasmínu Pekařovou, pana Jaru George Megera, Ing. Ondřeje Vrabce a Jiřího Nováka. MPV pracoval do 25. 11. 2014 ve složení:

 • Červínová Ludmila, Ing., Obec Přezletice
 • Fričová Eva, Sportovní klub Čakovičky
 • Krejcar Miloš, Ing., Zámek Zdiby s. r. o.
 • Melichar Jiří, Obec Nová Ves
 • Meger Jara Georg, Kynologie Bašť
 • Novák Jiří, FOKUS Praha
 • Palák Vladimír, JUDr., občan Vodochody
 • Pekařová Jasmína, občan Mratín
 • Podlipná Martina, MŠ Líbeznice
 • Veselý Zdeněk, Obec Sedlec
 • Vrabec Ondřej, Ing., Golf Club Zlonín
 • Výborová Dita, Ing., Město Odolena Voda
 • Žihla Václav, Obec Bašť

Hlasování MPV ve dnech 18. – 21. 10. 2013 (protokol)

Zasedání MPV 16. 10. 2013 (zápis)
Jednací řád MPV (schválený 16. 10. 2013)

Hlasování MPV ve dnech 3. – 6. 10. 2013 (protokol)

Zasedání MPV 16. 9. 2013 (zápis)

Valná hromada 21. 3. 2013 zvolila 20ti členný Monitoravací a programový výbor. MPV pracoval do 27. 11. 2013 ve složení:

 • Černá Zuzana, MŠ Bašť
 • Červínová Ludmila, Ing., Obec Přezletice
 • Fričová Eva, Sportovní klub Čakovičky
 • Havlíček Jan, Mgr., občan
 • Chalupa Josef, Město Kostelec nad Labem
 • Chmielová Dalajková Iveta, Obec Hovorčovice
 • Krejcar Miloš, Ing., Zámek Zdiby s. r. o.
 • Kvasničková Martina, MŠ Mratín
 • Medová Šárka, MŠ Předboj
 • Melichar Jiří, Obec Nová Ves
 • Novák Zdeněk, Agentura pro Mratín
 • Palák Vladimír, JUDr., Obec Vodochody
 • Pekárková Ivana, Mgr., Základní škola a Základní umělecká škola
 • Pekař Jan, Ing., občan
 • Podlipná Martina, MŠ Líbeznice
 • Šilhanová Šárka, MŠ Nová Ves
 • Veselý Zdeněk, Obec Sedlec
 • Výborová Dita, Ing., Město Odolena Voda
 • Závorková Hana, Mgr., Oblastní muzeum Praha východ
 • Žihla Václav, Obec Bašť

Název partnera

Datum narození

Zástupce partnera

Sektor

Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť

64934136

Jara Georg Meger

Neziskový

Hasiči, rybáři a zemědělci

FOKUS Praha, o.s.

45701822

Jiří Novák

Neziskový

Kultura a sociální oblast

Město Odolena Voda

00240559

Hana Plecitá

Veřejný

Místní samospráva a DSO

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

Ondřej Vrabec

Neziskový

Sport a tělovýchova

Sportovní klub Čakovičky

62930699

Eva Fričová

Neziskový

Sport a tělovýchova

Vladimír Palák

29.8.1955

Vladimír Palák

Soukromý

Stavebnictví a zahradnictví

Jasmína Pekařová

6.7.1980

Jasmína Pekařová

Soukromý

Školství

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ

75030438

Martina Podlipná

Veřejný

Školství

M-Machoo s. r. o.

26462494

Terezie
Hejnicová

Soukromý

Volnočasové aktivity